Wspomnienie św. Siostry Faustyny

św. Siostra Faustyna5 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia obchodzona jest liturgiczna uroczystość św. Siostry Faustyny Kowalskiej. 

Również i my w tym dniu obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. Siostry Faustyny Kowalskiej – Sekretarki Bożego Miłosierdzia. Data ta jest związana z dniem narodzin dla Nieba Apostołki Bożego Miłosierdzia. Czytaj dalej

Transitus fotorelacja z Pińczowa

TransitusW sobotę, 3 października po Mszy Świętej wieczornej w Sanktuarium Mirowskim w Pińczowie został odprawiony „Transitus”,  nabożeństwo związane z duchowością franciszkańską, upamiętniające przejście św. Franciszka z tego świata do chwały nieba.

Wierni wraz z kapłanami modlili się przez wstawiennictwo św. Franciszka za Kościół jak również za swoje rodziny. O ewangelicznie przeżywanie kryzysów i trudności, aby wszelkie przeciwności losu, przez które przechodzimy w ziemskim życiu, zbliżały nas z każdą chwilą do Boga.

Zapraszamy do naszej galerii TUTAJ

Wznowienie transmisji Mszy św.

Msza święta

Od 27 września, tj. od niedzieli w Sanktuarium Mirowskim w Pińczowie będzie wznowiona transmisja Mszy świętej o godzinie 10.00.

W ten sposób Ojcowie Franciszkanie wychodzą naprzeciw prośbom parafian w podeszłym wieku i osób chorych.

Transmisja jest dostępna na naszym KANALE YT  

Link do KANAŁU znajduje się też dole naszej  strony sanktuariummirowskie.com.pl.

Zapraszamy na dzień fatimski

Matka Boża Fatimska

13 września 2020 r., w niedzielę przypada dzień fatimski.

Zapraszamy czcicieli Matki Bożej na różaniec, który rozpocznie się  nietypowo, bo o godz. 17.00. Po wieczornej Mszy świętej  odmówimy kolejne dwie części różańca. Następnie odbędzie się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej zakończona Apelem Jasnogórskim.

Święta Maryi Panny

Matka Boża FatimskaIle jest na świecie Matek Bożych? Oczywiście jedna. Ale jeżeli zapytamy ile jest jej wizerunków – w odpowiedzi możemy usłyszeć „Tego pewnie nikt policzyć nie zdoła”.

Wizerunki Maryi Panny można różnie podzielić. Bardzo często przydaje im się w nazwie miejscowość, gdzie się ukazała,  lub gdzie jest otoczona szczególną czcią, np: Mirów (Matka Boska Mirowska), Częstochowa, Katyń, Smoleńsk, Lourdes, Fatima, Guadalupe, La Salette, Loreto czy wreszcie Medjugorie. Wizerunków jest wiele.

A jakie święta w liturgii Kościoła Jej przypisano?  

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Obchodząc roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być”. Czytaj dalej

Pierwotna Msza św. cz. – V

ołtarzGdzie i jak odbywały się Msze święte.

Miejscem sprawowania Mszy świętych w pierwszych trzech wiekach były domy zamożnych chrześcijan. Część domu przeznaczona i przekazana ówczesnemu Kościołowi była dostosowana do sprawowania Eucharystii. Przygotowywano główną salę zgromadzeń, a obok niej pokój dla katechumenów (przygotowujących się do przyjęcia chrztu), w którym słuchali oni liturgii słowa, ale jeszcze nie modlili się ze wszystkimi wiernymi. Czytaj dalej

Pierwotna Msza św. cz. – IV

Msza święta

Przytaczamy też świadectwo św. Justyna – męczennika i filozofa, który zmarł w 165 roku.

W swojej Apologii chrześcijaństwa przedstawił nam pierwszy i ważne pełny opis liturgii Eucharystii. Istotną sprawą jest to, że widzimy tu ostatecznie ukształtowaną, zasadniczą strukturę Mszy Świętej. Istotną sprawą jest też to, że od II wieku rozdzielono Eucharystie od wieczerzy. Czytaj dalej

Pierwotna Msza św. cz. – III

Msza święta koncelebrowana

Jak wyglądały pierwsze judeochrześcijańskie Eucharystie

Możemy się domyślać, że schemat był podobny do żydowskiego posiłku świątecznego. Ciekawym jest dokument chrześcijański z terenu Syrii – Didache – Nauka Dwunastu Apostołów. Powstał na przełomie I i II wieku. Sam fragment poświęcony Eucharystii prawdopodobnie jest starszy. Czytaj dalej

Msze pierwszych chrześcijan – część II

Osstatnia Wieczerza

Aby lepiej zrozumieć Msze św. pierwszych chrześcijan, musimy najpierw dowiedzieć się, jak wyglądał (prawdopodobnie) w tamtym okresie posiłek u Izraelitów.

Posiłek w naszej kulturze to zaspokojenie głodu – czynność niezbędna do przeżycia. Dla Izraelitów posiłek to coś więcej, to przyjęcie daru Przymierza. Dlatego posiłkowi towarzyszyła zawsze modlitwa. Ponieważ pokarm  traktowany jest jako dar od Boga, więc posiłek jest sam w sobie święty. Pamiętajmy, że posiłkom towarzyszyła modlitwa błogosławienia Boga, a nie samego pokarmu. Nie znamy niestety żadnych liturgicznych tekstów z tamtego okresu, więc nie wiemy dokładnie, jak wyglądała Ostatnia Wieczerza. Czytaj dalej

Msze pierwszych chrześcijan – część I

EucharystiaDzieje Mszy świętej, czyli Eucharystii, rozpoczynają się podczas Ostatniej Wieczerzy, w noc poprzedzającą mękę i śmierć Pana Jezusa, gdy Chrystus spożywał posiłek ze swoimi uczniami.

Czytamy o tym u św. Mateusza, (Mt 26, 26-28), św. Łukasza (Łk 22, 17-20), św. Marka (Mk 14, 22-24) oraz św. Pawła (1 Kor 11, 23-25).

Święci ci przedstawiają Ostatnią Wieczerzę jako ucztę paschalną, centralny punkt obchodu święta Paschy, czyli święta dziękczynienia za dar wyzwolenie Żydów z niewoli egipskiej. Czytaj dalej