PSALMY

psalm XXXII

Psalmy to szkoła modlitwy

Księga Psalmów [Ps] wchodzi w skład Biblii – (Stary Testament). Zawiera zbiór 150 utworów poetyckich – modlitw-pieśni, podzielonych na pięć części.

Psalmy są świadectwem pobożności Żydów czasów starożytnych. Dla Chrześcijan są natomiast  innymi źródłem proroctw dotyczących życia Jezusa Chrystusa  jego mesjańskiego posłannictwa.

Księga Psalmów  ma wielu autorów. Przyjmuje się, że autorem siedemdziesięciu trzech psalmów jest Król Dawid (ur. ok 1040 r p.n.e. – zmarł ok. 970 r p.n.e.). Psalmy pisane były pod wpływem Ducha Świętego, ale zawierają w sobie również emocje samych autorów. W Psalmach widzimy wielorakość uczuć, które ukazują nam, że mimo upływa czasu natura ludzka się nie zmieniła. Miotają nami także teraz uczucia gniewu, radości, trwogi, rozczarowania, wdzięczności, uwielbienia. I je, bez obaw, mamy ukazywać przed Bogiem, tak jak robiły to wcześniejsze pokolenia. On przyjmie nasze zmartwienia, kłopoty, złość, gorycz, i nasze dziękczynienia, i radości. Słuchając  Psalmów, odczuwamy, że Bóg chce z nami rozmawiać. Nawiązać z każdym z nas bardzo bliską więź.

Psalmy różnią się pod względem gatunkowym. Są tu lamentacje, hymny o charakterze pochwalnym i dziękczynnym, psalmy królewskie, dydaktyczne, mądrościowe, prorockie i inne.

Modląc się Psalmami, nie należy tylko odwoływać się do sensu wyrazowego, czy zagadnienia historycznego, ale trzeba szukać w nich przede wszystkim wypełnienia zapowiedzi w Chrystusie i Kościele.

Należy pamiętać, że Księga Psalmów była modlitewnikiem Pana Jezusa.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania kilku psalmów lub ich fragmentów, które zostały udostępnione nam przez Księdza Proboszcza Józefa Sołtysa i Wiernych z Parafii Miłosierdzia Bożego w Tychach.

Zostały one nagrane przez lektorów z Parafii i wydane w ramach ewangelizacji na płycie zatytułowanej „Idźcie i głoście…”.

 

Kerygmat – czyli 4 prawa życia duchowego

Psalm 2

Psalm 8

Psalm 23

Psalm 100

Psalm 130