ROZWAŻANIA

WIĘCEJ ROZWAŻANIA W ARCHIWUM

Rozważania Ewangelii

26 listopada, czwartek – Ewangelia wg. św. Łukasza (Łk 21, 20-28)

Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy

Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.

Przyjście Chrystusa

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

Refleksja:

Dziś przychodzi mi do głowy myśl pozytywna. Pan Jezus zapowiada kataklizmy, wojny, klęski, głód. Jednak co ważne daje nam nadzieję. Mówi o naszym odkupieniu, ludzie wierzący w Chrystusa, spełniający jego wolę otrzymają nagrodę, którą będzie wieczne królowanie razem z naszym Panem. Musimy patrzeć i w tym pryzmacie, że po każdej burzy wychodzi słońce.


25 listopada, środa – Ewangelia wg. św. Łukasza (Łk 21, 12 – 19)

Prześladowanie uczniów

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników.  Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.  Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.  A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią.  I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.  Ale włos z głowy wam nie zginie.  Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

Refleksja o. Kamila:

Kolejny dzień apokaliptycznych zapowiedzi Pana Jezusa. Jego uczniowie będą prześladowani za niego. Przyjdzie taki czas, że wszyscy obrócą się przeciw nauczaniu Chrystusowemu. Pozostaną tylko nieliczni. Czy przypadkiem tak nie jest w obecnym czasie, czy nie jesteśmy świadkami zmasowanych ataków na Kościół? Czy wszystkie ataki są zasadne? Najpierw uderzą w uczniów, następnie w pasterzy, w końcu zaatakują samego Boga. To będzie znak, na który trzeba będzie się przeciwstawić.


24 listopada, wtorek – Ewangelia wg. św. Łukasza (Łk 21, 5 – 11)

Zniszczenie świątyni

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział:  «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?»

Początek boleści

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi!  I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.  Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.

Refleksja o. Kamila

Cały czas Słowo Boże utrzymuje się w duchu apokaliptycznym, mówi o czasach ostatecznych, o tym co nas spotka. Pan Jezus zapowiada zburzenie Świątyni Jerozolimskiej i rzeczywiście do niego dochodzi w roku 70. Ponadto padają słowa o fałszywych nauczycielach, których należy się strzec. Chrystus mówi także o wojnach, waśniach i nienawiści jaka będzie wśród ludzi. Czy przypadkiem właśnie teraz tego nie obserwujemy? Musimy sobie sami odpowiedzieć na to pytanie.

 

23 listopada, poniedziałek – Ewangelia wg. św. Łukasza (Łk 21, 1 – 4)

Grosz wdowi

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony.  Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki,  i rzekł: «Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.  Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie».

Refleksja o. Kamila:

Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Najwięcej zaś szczęścia jest w dawaniu bez miary…

Pan rzekł: Rozdaj wszystko, co masz i pójdź za Mną, a będziesz miał skarb w niebie. Miłość jest dawaniem i rozdawaniem wszystkiego, co posiadamy materialnie i duchowo.

Ojciec wydał własnego Syna za nas wszystkich. Ojciec własnego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.