POGRZEB

Pogrzeb organizujemy w Parafii Zmarłego.

Pogrzeb organizujemy w Parafii, na terenie której Zmarły mieszkał. Jeżeli ceremonie chcemy zorganizować w innym kościele, wymagana jest pisemna zgoda ks. Proboszcza Parafii Zmarłego. Przychodząc załatwiać pogrzeb, przynosimy ze sobą kopię aktu zgonu

Sprawy cmentarne załatwiamy z ks. proboszczem Parafii p. w. św. Jana Ap. i Ew., który jest Administratorem cmentarza w Pińczowie.

Zwyczajowo, w naszym kościele, Mszę św. żałobną poprzedza różaniec odprawiany w intencji Zmarłego. Dlatego trumna z Jego ciałem zostaje przywieziona pół godziny przed Mszą św. 

Istnieje również zwyczaj odczytywania ostatniego pożegnania. Zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości, tekst został napisany bardzo wyraźnie (najlepiej na komputerze). Chodzi o to, aby uniknąć przekręcania imion i nazwisk. Tekst ostatniego pożegnania rozpoczynamy od stwierdzenia: ZMARŁEGO (wymienia się imie i nazwisko) ŻEGNAJĄ…

Podczas Mszy św. pogrzebowej, odczytywane są rówież daty oraz nazwiska zamawiających intencje za Zmarłego.

Organistą w naszej Parafii jest p. mgr Kamil Latocha.

Wszystkie sprawy formalne załatwiamy z o. proboszczem albo bezpośrednio w kancelarii lub zakrystii albo przez nr telefonu: 510 784 328