MAŁŻEŃSTWO

Sakramentalny związek małżeński

Zawieramy w Parafii jednego z narzeczonych.  W roku poprzedzającym planowaną datę ślubu, przychodzimy do kancelarii parafialnej, żeby dokonać rezerwacji terminu. Następnie potwierdzamy ją zaraz na początku roku, w którym zaplanowaliśmy uroczystość. Na trzy miesiące przed ślubem, przychodzimy do kancelarii i przynosimy następujące dokumenty: – dowody osobiste; – odpisy z księgi ochrzczonych z Parafii chrztu; – dokument z USC; – zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim. Po dostarczeniu tych dokumentów, otrzymujemy tzw. prośbę o wygłoszenie zapowiedzi. Taką prośbę zanosimy do Parafii jednego z narzeczonych (tej, w której nie odbywa się ceremonia) aby ks. proboszcz mógł je wygłosić. Po około 2 – 3 tygodniach odbieramy informację o wygłoszonych zapowiedziach i przynosimy ją do kancelarii parafialnej kościoła, w którym odbędzie się ślub. Tutaj zostaje sporządzony protokół przedślubny będący ostatnim dokumentem do teczki narzeczonych. Tradycyjnie, w tygodniu poprzedzającym datę ślubu, narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej omówić szczegóły ceremonii. W dniu ślubu, narzeczeni razem ze świadkami pojawiają sie w kancelarii parafialnej 20 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Mają ze sobą karteczki poświadczające odbytą spowiedź przedślubną. Świadkowie natomiast przynoszą ze sobą dowody osobiste. UWAGI:

– wyrażamy zgodę na przystrojenie kościoła wg swoich upodobań i marzeń, prosimy jednak, żeby „nie przesadzić”…

– wyrażamy zgodę na filmowanie i fotografowanie uroczystości, po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii (w dniu ślubu). Zwracamy się z prośbą, żeby nie zrobić z kościoła „studia filmowego”. Nic nie może przeszkodzić narzeczonym w duchowym przeżyciu Eucharystii.

– wszystkie inicjatywy dotyczące oprawy liturgicznej (występ scholi, propozycja pieśni czy wybrane teksty liturgii słowa) kategorycznie muszą zostać uzgodnione wcześniej z ojcem proboszczem.

– kategorycznie zakazujemy używania przed kościołem tub papierowych. Można natomiast używać tub z „żywymi” płatkami kwiatów, ryżu, drobnych pieniążków czy cukierków.

Organistą w naszej Parafii jest p. mgr Kamil Latocha. 

Wszystkie sprawy formalne załatwiamy z o. proboszczem