DUSZPASTERZE

DUSZPASTERZE – KLASZTOR W PIŃCZOWIE

o. Jakub  – gwardian, kapelan szpitala

o. Damian – ekonom i wikariusz Domu

o. Wojciech – proboszcz Parafii, kustosz Sanktuarium, katecheta w ZSZ

o. Korneliusz  – wikariusz Parafii, katecheta w ZSZ

o. Andrzej – wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, kapelan Sióstr Sercanek

br. Karol  – zakrystianin

br. Idzi – opiekun br. Benedykta

br. Benedykt – emeryt