DUSZPASTERZE

DUSZPASTERZE – KLASZTOR W PIŃCZOWIE

o. Remigiusz – gwardian, proboszcz Parafii i kustosz Sanktuarium,

o. Józef – wikariusz i ekonom Domu, dyrektor i ekonom Culmen et Fons

o. Manswet – wikariusz Parafii i kapelan szpitalny,

o. Korneliusz  –  katecheta w ZSZ,

br. Karol – zakrystian,