DUSZPASTERZE

DUSZPASTERZE – KLASZTOR W PIŃCZOWIE

o. Eliasz – gwardian, proboszcza i kustosza Sanktuarium,

o. Manswet – ekonom, wikary Domu i kapelan szpitalny,

o. Korneliusz  – wikariusz Parafii, katecheta w ZSZ,

o. Kamil – katecheta,

br. Idzi – zakrystian i opiekun br. Benedykta,

br. Benedykt – emeryt.