Zakończenie oktawy Bożego Ciała

Święcenie wianków 15 czerwca zakończyła się tak zwana oktawa Bożego Ciała. O godz. 17.30 wierni gromadzili się w naszym kościele na nabożeństwie ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, by podążając w procesji eucharystycznej uwielbiać naszego Pana obecnego w Najświętszej Eucharystii.

Msza Święta miała uroczysty charakter. Podczas homilii o. Eliasz w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii zwrócił szczególna uwagę na pojednanie się z wrogiem, na przebaczenie bliźniemu i samemu wybaczaniu innym. Na zakończenie kazania dodał, że słowem można zabić drugiego człowieka i o tym należy zawsze pamiętać. Obmową można zrobić wielka krzywdę. Przystępując do Komunii Świętej musimy mieć czyste serca. Jeżeli chcemy liczyć w przyszłości na Miłosierdzie Boże, sami też musimy być miłosierni względem innych – zakończył.  

Po wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00 ojciec Eliasz – gwardian klasztoru poświęcił przyniesione przez wiernych wianki.