XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

Dzisiaj, tj. 25 lipca 2022 roku rozpoczyna się XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Po wszystkich Mszach św. są święcone wszelkie pojazdy, a zbierane datki przeznaczone są na środki transportu dla misjonarzy.

Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa został zainicjowany przez MIVA Polska – organizację zbierającą pieniądze na środki transportu dla misjonarzy, działającej od 2000 roku przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Obchodzi się go z okazji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących przypadającego na 25 lipca. Czytaj dalej

W dzień św. Krzysztofa

W dzień św. KrzysztofaTradycyjnie jak co roku 25 lipca, w dzień patrona kierowców – św. Krzysztofa, po każdej mszy św. Ojcowie za naszego Sanktuarium Mirowskiego błogosławili kierowców i ich samochody.

Towarzyszyli im ministranci, którzy zbierali datki ramach XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. pod hasłem: W drogę do Źródła Życia. Akcja „Św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr”.

Przypominamy, że pieniądze zebrane w ubiegłym roku przeznaczono na środki transportu dla misjonarzy w kwocie 796 tys. euro (z diecezji kieleckiej 154 tys. zł.), za które zostały zakupione 52 samochody, 4 busy i 2 ambulanse oraz 24 motocykle i 51 rowerów dla katechistów misyjnych, a także 2 traktory i koń z wozem.

Zdjęcia w naszej GALERII