XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

Dzisiaj, tj. 25 lipca 2022 roku rozpoczyna się XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Po wszystkich Mszach św. są święcone wszelkie pojazdy, a zbierane datki przeznaczone są na środki transportu dla misjonarzy.

Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa został zainicjowany przez MIVA Polska – organizację zbierającą pieniądze na środki transportu dla misjonarzy, działającej od 2000 roku przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Obchodzi się go z okazji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących przypadającego na 25 lipca.

Zapraszamy do naszej GALERII

Św. Krzysztof– jest wczesnochrześcijańskim męczennikiem czczonym przez Kościół katolicki i prawosławny.

Imię świętego wywodzi się z języka greckiego i oznacza – „niosący Chrystusa”. O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.
Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452, znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku czci Męczennika bazylice w Bitynii.

Jest patronem między innymi: kierowców, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów, farbiarzy, flisaków, introligatorów, modniarek, marynarzy, i żeglarzy, ale również Ameryki i Wilna.

św. Krzysztof

W ikonografii Święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jednak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na barkach niesie Dzieciątko Jezus, w ręku trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna z głową lwa. Jego atrybuty to m.in.: dziecko królujące na globie, wieniec róż, ryba, sakwa na chleb, wiosła palma męczeńska, pustelnik z lampą.