Komunikat Biskupa – dot. niszczenia kapliczek

Komunikat KuriiDrodzy Diecezjanie!                                                      Kielce, dnia 5 lipca 2023 r.

Przed wiekami, na drodze od Bazyliki Katedralnej w Kielcach do wzgórza dawnego klasztoru Ojców Bernardynów na Karczówce, wzniesione zostały stacje Drogi Krzyżowej. Do dnia dzisiejszego wiele osób w tym miejscu rozważa mękę Chrystusa. Dla kielczan jest to szczególne miejsce kultu i historii. Czytaj dalej

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

PasyjkaŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

14  września 2022

Dzień wynagradzania za zniewagi, bluźnierstwa i profanacje Krzyża Świętego

ZBAWIENIE  PRZYSZŁO  PRZEZ  KRZYŻ

 18.00  –  Eucharystia

19.00  –  Adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo do św. Szarbela z modlitwą o uzdrowienie; uczczenie relikwii i namaszczenie.

20.00  – Droga Krzyżowa.

21.00  – Adoracja Krzyża Świętego zakończona uczczeniem relikwii Krzyża.