Komunikat Biskupa – dot. niszczenia kapliczek

Komunikat KuriiDrodzy Diecezjanie!                                                      Kielce, dnia 5 lipca 2023 r.

Przed wiekami, na drodze od Bazyliki Katedralnej w Kielcach do wzgórza dawnego klasztoru Ojców Bernardynów na Karczówce, wzniesione zostały stacje Drogi Krzyżowej. Do dnia dzisiejszego wiele osób w tym miejscu rozważa mękę Chrystusa. Dla kielczan jest to szczególne miejsce kultu i historii. Czytaj dalej