Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary

CZego Chcesz od nas Panie23 czerwca 2024 roku w naszym Sanktuarium Mirowskim wieczorna Msza św. sprawowana była z uroczystą celebrą Słowa Bożego.

Myślą przewodnią był pierwszy werset prologu Ewangelii św. Jana: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo…”. W tą frazę została wkomponowana pieśń sławiąca hojność Boga – „Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary” Jana Kochanowskiego. Czytaj dalej