SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO

Kielce, 30 czerwca 2023 r.

SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO

NA 42. KIELECKĄ PIESZĄ PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ 2023

 Z Maryją wierzymy w Kościół Chrystusowy…

  1. Drodzy Bracia i Siostry! Wszyscy razem z swoimi duszpasterzami tworzycie parafialne wspólnoty Kościoła Chrystusowego. A Kościół, nasza wspólnota wiary jest apostolsko dynamiczna, bowiem za wzorem swojego Pana i Odkupiciela idzie Jego śladami. On sam jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14, 6). Na tej drodze podąża z nami Maryja, Matka Bożego Syna, z którą razem wierzymy w Kościół Chrystusowy. Ona niezmiennie jest obecna w Kościele od jego początków i uczy nas, abyśmy wszyscy z naszymi braćmi i siostrami w wierze trwali jednomyślnie na modlitwie (por. Dz 1, 14).

Jednocześnie łaska wiary i rozum uczą nas, że Kościół Chrystusowy głęboko zapuścił korzenie w ludzkiej społeczności. Z niej bowiem pochodzą nowi członkowie Kościoła i od niej otrzymuje bezcenne bogactwo ludzkiej kultury, podziela jej losy i przysparza jej pomyślności. Jednak zmiany kulturowe i obyczajowe nieustannie podsycane nowymi ideologiami wywierają niemały wpływ na tych, którzy żyją we wspólnocie Kościoła. To wszystko zmierza w tym kierunku, aby podważyć ewangeliczne nauczanie Kościoła i skłonić jego pasterzy i wiernych do przyjęcia nowoczesnych propozycji życia dalekich od ewangelicznego ducha prawdy (por. Paweł VI, Ecclesiam suam, 26).

  1. Pielgrzymowanie w naszej diecezji kieleckiej jest kontynuowaniem bogatej tradycji pielgrzymkowej, która sprawiała, że z czasem z Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę narodziły się nowe i bardzo cenne inicjatywy pielgrzymkowe, które tak bardzo ubogacają żywą wspólnotę wiary Kościoła diecezjalnego.

Kolejno, już od ponad dwudziestu lat, jest to czerwcowa pielgrzymka naszej młodzieży do źródeł chrztu św. w Wiślicy, gdzie od wieków Uśmiechnięta Madonna Wiślicka oczekuje na swoje dzieci. Nasze sierpniowe pielgrzymowanie na Jasną Górę do Częstochowy ubogaca Diecezjalna Pielgrzymka Rowerowa, a w ostatnią sobotę wakacji młodzież diecezji kieleckiej razem z młodzieżą zrzeszoną w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży oraz w Ruchu Czystych Serc pielgrzymuje do sanktuarium patronki polskiej młodzieży bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Koniecznie w nurt tego pielgrzymowania trzeba włączyć doroczną pielgrzymkę kapłanów naszej diecezji do jednego z sanktuariów diecezjalnych.

Ileż to pielgrzymiego trudu odnajdujemy w dorocznym pielgrzymowaniu naszych maturzystów i comiesięcznych dekanalnych czuwaniach na Jasnej Górze, a także w czuwaniach Apostolatu Margaretka w sanktuarium Jezusa Ciepiącego w klasztornym kościele sióstr norbertanek w Imbramowicach. Nie możemy zapomnieć o licznych podobnych wydarzeniach w diecezji, a wśród nich o czuwaniach w diecezjalnym sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie i lipcowej pielgrzymce!

Drodzy diecezjanie wraz z waszymi duszpasterzami! Pielgrzymowanie to odpowiedź na taki wewnętrzny cichy, ale jakże przekonywający głos duchowych potrzeb człowieka. Ono sprawia, że na pielgrzymie szlaki wyruszają tysiące osób różnego wieku oraz różnej kondycji fizycznej i duchowej. Od wielu lat, szczególnie w wakacyjne dni, na pielgrzymkowych szlakach barwne tysięczne potoki ludzkich strumieni świadectwa wiary łączą się w wielką rzekę naszej wdzięczności i zmierzają na Jasną Górę do tronu Królowej Polski, Matki Bożego Syna i Matki Kościoła.

To poprzez was, drodzy duszpasterze, kieruję zaproszenie do wiernych, aby podjęli trud pielgrzymowania, a to wszystko po to, aby nasz ludzki świat leczyć modlitwą. Tego lekarstwa potrzebujemy wszyscy bez wyjątku, zarówno my duszpasterze jak i małżeństwa oraz całe rodziny, a w nich dzieci i młodzież, chorzy i ciepiący, a także wszyscy uwikłani w nałogi i cywilizacyjne uzależniania.

III. Drodzy diecezjanie i pielgrzymi! Na każdej pielgrzymce dajemy sobie czas, aby we wspólnocie dostrzec obecność Jezusa Chrystusa, bowiem On sam wspólnotę ochrzczonych czyni miejscem swojej szczególnej obecności (por. Mt 18, 20). Bez wątpienia pielgrzym to prawdziwy misjonarz, bowiem każda misja dokonuje się za cenę wyjścia, aby być świadkiem wiary w Jezusa Chrystusa, który żyje w Kościele, swoim Mistycznym Ciele.

Jednocześnie środki komunikacji medialnej, jak diecezjalne Radio eM oraz przekaz internetowy, powiększają naszą pielgrzymkę do znacznie większych rozmiarów, a duchowe w niej uczestnictwo ma też niebywałe znaczenie. Wciąż świadczy o tym XIV duchowa grupa pielgrzymkowa, która jest żywym sercem naszego pielgrzymowania. Proszę więc chorych i cierpiących, a także zdrowych i odważnych w wierze do wspólnej modlitwy pielgrzymkowej szczególnie w intencji nowych powołań kapłańskich, a tam gdzie są apelowe spotkania w kościołach parafialnych bądź przy figurach i krzyżach – do uczestnictwa w nich.

Z darem pasterskiego błogosławieństwa i modlitwy

Wasz Biskup † Jan Piotrowski