Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha świetego„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” Czytaj dalej

Kazanie pasyjne o. Kamila na III niedzielę Wielkiego Postu

cierniem ukoronowanie„Jezu, od Józefa uczciwie i Nikodema w grobie pochowany”

Drodzy Bracia i Siostry!

III Niedziela Wielkiego Postu, dobiega końca. Przed chwilą rozważaliśmy, co Pan Jezus wycierpiał od momentu cierpień ukoronowania, do swojej męczeńskiej śmierci. Chrystus bierze krzyż i rozpoczyna swoją drogę, która zaprowadzi go na Górę Kalwarię, gdzie zostanie zabity. Będziesz szedł w drodze, która zostanie później nazwana krzyżową, a na jej pamiątkę ludzie w okresie pokuty będą odprawiać specjalne nabożeństwa. Warto pamiętać, że tradycję odprawiania nabożeństwa Dróg Krzyżowych rozpowszechnili Bracia Mniejsi, którzy w Jerozolimie oprowadzali pątników, zatrzymując się przy stacjach przedstawiających Śmierć Chrystusa. Ulica ta nosi nazwę – Vita Dolorosa, czyli Droga Cierpienia. Obraz Chrystusa który jest poniżany, zalękniony, zhańbiony, towarzyszy nam przez cały okres Wielkiego Postu. W momencie przyjęcia Krzyża – Chrystus, rozpoczyna swoje największe cierpienie, nie tylko fizyczne, ale również Duchowe. Czytaj dalej

Kazanie Pasyjne o. Kamila na I Niedzielę Wielkiego Postu

Jezus w Ogrójcu„Jezu, na modlitwie w Ogrojcu, strumieniem potu krwawego zalany”

 Bracia i Siostry!

 W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, zgromadziliśmy się na pasyjnym nabożeństwie Gorzkich Żali, by rozważać i kontemplować mękę i śmierć Syna Bożego. W tekstach, które przed chwilą odśpiewaliśmy, zwracamy przede wszystkim uwagę, na Jego ludzką naturę, jak cierpiał okrutnie, jakie przeżył okrutne i niesłuszne męki. Obraz jaki wyłania się, z tekstów tego staropolskiego nabożeństwa jest czytelny – Chrystus Cierpiący!  Oto Ten, który jak pisał św. Paweł – istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem – lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać Sługi i stał się podobnym do ludzi. Teraz, w godzinie próby, przeżywa największe zniewagi, oplucie, poniżenie – cierpi za cały rodzaj ludzki, wykonuje misję, z którą przyszedł na ten świat. Czytaj dalej

Powstała aplikacja dla księży i ministrantów do organizacji służby liturgicznej

aplikacja na telefonStworzona została aplikacja do organizacji służby liturgiczne w parafii. Mogą z niej skorzystać księża, ale także ministranci. „Chcieliśmy zwiększyć frekwencję ministrantów mimo pandemii i to się udało” – mówi Dominik Klita, twórca aplikacji.

Więcej Tutaj

źródło: stacja7.pl

Życzenia Świąteczne

Ukochani Parafianie, Sympatycy Sanktuarium naszej Matki Bożej Mirowskiej, wszyscy Goście!

Święta Bożego narodzenia to czas wyjątkowy. Bóg okazał ludziom niepojętą miłość i miłosierdzie. Stał się bliki, rodząc się jako maleńkie dziecko, aby każdy bez lęku i trwogi mógł przyjść do Niego. Aniołowie i pasterze otaczają żłóbek, śpiewając „Chwała na wysokości Bogu”. Maleńki Jezus czeka również na naszą wiarę i uwielbienie. Składamy Wam drodzy w tym świętym czasie, gdy niebo zstępuje na ziemię, najserdeczniejsze życzenia Świąteczne: Byście całkowicie zaufali Jezusowi i mieli zaufanie do siebie. Niech wspólna, rodzinna, małżeńska modlitwa będzie zanoszona z wiarą w waszych domach. I bądźcie pewni, że Ojciec nas wysłuchuje. Im większe zaufanie, tym większa pewność i tym samym większa skuteczność wysłuchania. Radujcie się zawsze w Panu. Jezus się narodził – jest radość! Nie można w ten dzień się smucić. Nie skupiajmy się na swoich problemach. Nie bądźcie smutni! To są dla nas dni święte – cała Oktawa. Przygotujcie serca na przyjście Pana. On jest już blisko. Swoją łagodnością, postawą pełną pokory przed Panem, miłością czyńmy dziękczynienie. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Bóg tak się uniżył, że stał się Zygotą. Oddajcie Mu swoje serca i o nic się nie martwcie, nie dajcie się zastraszać, bo to pochodzi od złego, a lęk nas zamyka, powoduje to, że zamykamy się na Jezusa. Jeżeli Go kocham, to nie wchodzę w lęki. Jest dobry Bóg, jest Matka Najświętsza, którzy się martwią o nas. Nie idźmy droga grzechu i zatracenia. Idźmy drogą Ewangelii ufając Panu, a Boży pokój będzie strzegł naszych serc i umysłów w Jezusie Chrystusie.                                                            

 Wraz z życzeniami polecamy wszystkich, szczególnie naszych parafian chorych, samotnych, wszystkich  smutnych; naszych dobroczyńców i wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę opiece Mirowskiej Pani.  Pozdrawiamy także wszystkich, którzy modlą się razem z nami przez łącza internetowe.

Kochani! Niech Dobry Bóg obdarzy nas  zdrowiem, radością i pokojem i nam błogosławi. Niech światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie dzień pełen chwały, gdy będziemy  już śpiewać Chwała na wysokości Bogu Trójcy Najświętszej w Królestwie Niebieskim.

I Komunia św. w Sanktuarium Mirowskim w Pińczowie

6-IX-2020 - I Komunia w SanktuariumSpóźniona, jak w całej Polsce, I Komunia św. odbyła się dzisiaj, 6 września w Sanktuarium Mirowskim w Pińczowie.

Dzieci z klas czwartych, przynależne do Parafii na Mirowie przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa. Podzielone na dwie grupy, przyszły wraz ze sowimi rodzicami na Msze święte o godzinie 11 i 13. Mszę sprawował nowy, obecny gwardian, proboszcz i zarazem kustosz Sanktuarium ojciec Eliasz. Czytaj dalej