Ocalenie 33

ocalenie 33Pokój i Dobro!

Kochani Internetowi Rekolektanci „Ocalenie 33”.

Dobiegły końca trzydziestotrzydniowe rekolekcje. Pragnę podziękować wszystkim, którzy podjęli ten trud zrezygnowania z siebie dla Jezusa by oddać Mu się całkowicie w akcie poświęcenia, czyli konsekracji przez ręce Maryi. To był niesamowity czas walki z sobą, ufam, że wytrwaliście, że nie zrezygnowaliście, że Bóg dokonał w waszym życiu i w sercach takiej przemiany, byście w pełni dojrzali do tej wyjątkowej chwili, w ten wyjątkowy dzień, w Uroczystość Niepokalanej, poprzez wypowiedzenie pełnych mocy Bożej słów „TOTUS  TUUS” – otrzymali od Zasiadającego na Tronie, ten wielki dar: „Oto czynię wszystko nowe”. (Ap21,5)                                                   

Od chwili waszej konsekracji Pan daje wam nowe serce i ducha nowego tchnie do waszego wnętrza. Nie bójcie się. Idźcie i walczcie obleczeni w pełną zbroję Bożą i różaniec, by ratować dusze.                                                             

Niech będzie Bóg uwielbiony przez Niepokalaną. On jest naszą Mocą i Zbawieniem i daje wam moc zdeptania całej potęgi złego. Maryja wylewa na was moc, którą daje Jezus ze swojego Serca wprost z Krzyża.                             

Niech pokój zagości w waszych sercach i w waszym życiu.

 Kto może niech przybędzie do naszego Sanktuarium na 18.00, na Eucharystię, by razem, we wspólnocie Kościoła złożyć akt poświęcenia. Podpiszecie go na ołtarzu. Zabierzcie ze sobą świece. Kto nie może, niech to uczyni w domu według schematu, jaki został podany.

I zapraszam wszystkie Dzieci Maryi, Jej Niewolników miłości, Rycerzy, Szaleńców Niepokalanej w każdą pierwszą sobotę miesiąca na godz. 11.00 – na nasz wspólny różaniec i Eucharystię wynagradzającą Niepokalanemu Sercu naszej Mamy za grzechy, by przyspieszyć triumf Jej Niepokalanego Serca.

Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza  i  daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom swoim.

Niepokalane Serce Maryi – bądź naszym ratunkiem!

AMEN!

ODDANIE W NIEWOLĘ JEZUSOWI I MARYI

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

W JEDNOŚCI Z SERCEM JEZUSA

“Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie,

                                 …….…………………………………………………………………                   

uznając swoją słabość i grzeszność

odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu świętego.

Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.

W Twojej obecności Maryjo – wyznaję dziś wiarę

w Jezusa Chrystusa – mojego jedynego Pana i Zbawiciela

Uznając testament z Krzyża: “Oto Matka twoja”,

przyjmuję dziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową.

Maryjo! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości –

poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu:

oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę,

moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia,

całe moje życie i moją działalność,

całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,

mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,

dla wypełnienia woli Ojca, dla spełnienia pragnień Jezusa, dla radości i chwały Ducha Świętego oraz z miłości ku Tobie i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Amen.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moje serce, moja rodzina, parafia,

Ojczyzna i cały świat – stały się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.

Maryjo, moja Matko i Królowo – chcę, abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen.”

 

Pińczów, Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2020