Ocalenie 33

ocalenie 33Pokój i Dobro!

Kochani Internetowi Rekolektanci „Ocalenie 33”.

Dobiegły końca trzydziestotrzydniowe rekolekcje. Pragnę podziękować wszystkim, którzy podjęli ten trud zrezygnowania z siebie dla Jezusa by oddać Mu się całkowicie w akcie poświęcenia, czyli konsekracji przez ręce Maryi. To był niesamowity czas walki z sobą, ufam, że wytrwaliście, że nie zrezygnowaliście, że Bóg dokonał w waszym życiu i w sercach takiej przemiany, byście w pełni dojrzali do tej wyjątkowej chwili, w ten wyjątkowy dzień, w Uroczystość Niepokalanej, poprzez wypowiedzenie pełnych mocy Bożej słów „TOTUS  TUUS” – otrzymali od Zasiadającego na Tronie, ten wielki dar: „Oto czynię wszystko nowe”. (Ap21,5)                                                    Czytaj dalej