Niedziela Słowa Bożego

Pismo ŚwięteW najbliższą niedzielę, 23 stycznia będziemy obchodzić Niedzielę Słowa Bożego. Została ona ustanowiona w Roku Miłosierdzia Listem Apostolskim w formie motu proprio papieża Franciszka „Aperuit illis” 30 września 2019. Obchodzenie tej niedzieli wyznaczono na każdą 3. niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku.

Sięgając do Słowa Bożego otwierajmy się na Ducha Świętego, który nas poprowadzi i pozwala zrozumieć to, co ma do każdego z nas w danej chwili dotrzeć.

Korzystajmy również z modlitwy Lectio Divina, czyli do „Bożego czytania”. Jest ono niczym innym, jak codziennym czytaniem Pisma Świętego.

A dokładniej, jest to czytanie fragmentów Pisma Świętego w świetle Ducha Świętego i poddawanie Go medytacji.

Kiedy modlitwa LD jest owocna

Modlitwa jest owocna, jeżeli w jej wyniku, przyjmiemy do swojego serca Słowo Boże, które swoją mocą przemienia nasze życie. Lectio divina ma nas poprowadzić do intymnego spotkania i zjednoczenia z Jezusem. Jest modlitwą refleksyjną, która ma za zadanie podjęcia rozważania życia i śmierci Chrystusa, i prowadzi nas do zjednoczenia z Nim (por. KKK 2708).

Rodzi w nas nowe życie, oczyszcza i uzdrawia poprzez wprowadzenie nas w coraz głębsze doświadczenie mocy słowa Bożego.
Matka Boża rodzi w nas Słowo – Jezusa i dla tego jest patronką na tej drodze modlitwy.

Kroki na drodze Lectio divina

– prośba do Ducha Św. o prowadzenie w modlitwie, skupienie i czytanie,

– czytanie i medytacja Słowa Bożego – szukanie ukrytej i przeznaczonej dla nas prawdy (każdy z nas może Słowo Boże odczytać i zrozumieć inaczej),

– modlitwa

– kontemplacja – próba spojrzenia na siebie oczami Jezusa,

– działanie.

Zapraszamy również do naszej zakładki ROZWAŻANIA

Jak powiedział w jednym z wywiadów ks. profesora Waldemara Chrostowskiego, aby przeczytać i zrozumieć Pismo Święte, lepiej najpierw przeczytać Nowy Testament (NT),  a dopiero po nim ST. Wtedy łatwiej jest zrozumieć jego zapowiedzi opisane w NT.