Bierzmowanie w naszym Sanktuarium

bierzmowanie - dary22 kwietnia w naszym Sanktuarium ks. biskup Andrzej Kaleta udzielił młodzieży i jednej osobie dorosłej Sakramentu Bierzmowania.

Sakrament ten jest potwierdzeniem wiary w Jezusa Chrystusa i momentem, gdy człowiek otrzymuje Dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Jak powiedział ks. Biskup, aby z nich korzystać, trzeba przez całe życie być człowiekiem wierzącym.

Młodzież do bierzmowania przygotował ojciec Eliasz, a mszę św. koncelebrowali ks. biskup Andrzej Kleta, ks. prałat Jan Staworzyński i ojciec Kamil – franciszkanin

Cała nasza wspólnota franciszkańska, życzy nowo bierzmowanym licznych owoców Ducha Świętego, Wiary i wierności zobowiązaniom wypływającym z daru Sakramentu.

Zdjęcia znajdują się w naszej GALERII.