Wigilia Paschalna 2023

Liturgia ChrztuWigilia Paschalna to najbardziej uroczysta i bogata Liturgia w roku. To oczekiwanie na zmartwychwstałego Pana Jezusa.

W dzisiejszych czasach zmartwychwstanie Chrystusa gdzieś się zagubiło. W natłoku zakupów, przygotowań, wysyłania kartek z życzeniami i niejednokrotnie przygotowań do chrztów i ślubów.

Warto więc przeżywać Triduum Paschalne w całości. Trwać przy Chrystusie w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, aby uzmysłowić sobie jak przeogromny dar otrzymaliśmy od Boga.

W naszych Sanktuarium Mirowskim prowadzonym przez Franciszkanów OFM Wigilia Paschalna zaczęła się po zmierzchu o godzinie 20. Wierni wraz z kapłanami spotkali się na dziedzińcu, gdzie został pobłogosławiony ogień ogniska i zapalono od niego Paschał. Kapłan go błogosławił, modlił się i wbijał kolejno pięć gwoździ. Była to pierwsza część Wigilii nazwana Liturgią Światła. Potem wszyscy w procesji weszli do ciemnego kościoła, gdzie zaczęto zapalać przyniesione świece od wcześniej odpalonych świec Franciszkanów. Dopiero wtedy rozbłysło światło w Sanktuarium. Rozpoczęła się Liturgia Słowa, która w tym dniu jest bardzo rozbudowana, ponieważ ma nam ukazać jak rozwijał się Boży zamysł zbawienia całej ludzkości w jej dziejach.

Czytane są wyjątkowo fragmenty ośmiu dobranych czytań ze Starego i Nowego Testamentu, które są rozdzielone Psalmami responsoryjnymi i modlitwami. Po ostatnim czytaniu ze ST odśpiewano hymn Chwała na wysokości. Kołatki zostały zastąpione dzwonkami i gongiem, i zaczęły grać organy. Po czytaniach kapłan odczytał fragment Ewangelii i wygłosił kazanie.

W tym roku głównym celebransem Wigilii Paschalnej był Ojciec Pacyfik. Powiedział krótkie  i dobitne kazanie. Podkreślił, że to nie człowiek będący dobrym może się sam zbawić. To Chrystus nas już zbawił. Zbawiając – dał nam wolną wolę, dzięki której powinniśmy wybierać zawsze dobro. Na zakończenie dodał – Mówcie o Jezusie, rozmawiajcie o Nim. Nie zapominajcie, że to On nas zbawił. Niech będzie obecny w waszym życiu.

Po homilii celebrans pobłogosławił wodę, zanurzając w niej trzykrotnie Paschał. Od niego też zostały później odpalone wszystkie świece na ołtarzach. Następnie po odmówieniu Litanii do wszystkich Świętych, wierni i kapłani odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne, co zakończyło Liturgię Chrzcielną.

Ostatnią częścią Liturgii Wigilii Paschalnej była Liturgia Eucharystyczna. Wierni bardzo licznie przystąpili do Komunii Świętej. Po błogosławieństwie kapłana i życzeniach rozeszli się do domu, aby wczesnym rankiem w niedziele wziąć udział w Rezurekcji.