Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

24 czerwca obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Polskie serca w domach lub parafiach dokonują aktu poświęcenia siebie Sercu Jezusa, Sercu Maryi i Sercu św. Józefa.

Najświętsze Serce Pana Jezusa