Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Komunikat KuriiKomunikat na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy 55. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. Hasłem przewodnim są słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę”.

Według najnowszych badań napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży w Polsce. Województwo świętokrzyskie znalazło się w czołówce województw naszej Ojczyzny, w których najwięcej spożywa się alkoholu. Negatywnych konsekwencji braku trzeźwości doświadcza wiele rodzin naszej diecezji.

Dlatego na progu Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od napojów alkoholowych, jako drogę prowadzącą do wolności nas i naszych bliskich. Módlmy się o trzeźwość dla członków rodzin z problemem alkoholowym, bo oni najbardziej tego daru potrzebują.

W piątek – 4 marca o godz. 18.00 zapraszamy do udziału w Diecezjalnej Drodze Krzyżowej z Nowej Słupi na Święty Krzyż w intencji trzeźwości. Po jej zakończeniu zostanie odprawiona Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Kalety.

Powyższy komunikat należy podać wiernym do wiadomości w niedzielę 27 lutego 2022 r.

 

Ks. Kamil Banasik                                                     Ks. Mirosław Cisowski

Duszpasterz Trzeźwości                  Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa

Diecezji Kieleckiej