Święto Porcjunkuli

Asyż

Dzisiaj Nasza Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych obchodzi uroczyście swoje święto. Ojcowie pod przewodnictwem Prowincjała o. Jacka Komana spotykają się w Zakliczynie – w najstarszym klasztorze prowincji.

Każdego 2 sierpnia obchodzimy święto Porcjunkuli.

To małe Miejsce naznaczone jest początkami charyzmatycznego doświadczenia Franciszka i jest Domem, Matką Zakonu Franciszkanów.

Porcjunkula która dedykowana jest Matce Bożej Anielskiej – patronce naszej Prowincji Zakonnej – znajduje się na obrzeżach Asyżu.

U stóp Maryi, pod jej matczyną opieką, wzrastali pierwsi bracia.

Franciszek tak bardzo kochał to miejsce, że otrzymał od papieża przywilej zyskania odpustu zupełnego dla każdego pielgrzyma, który przybył tam 2 sierpnia i spełnił wymogi Kościoła dotyczące odpustu.

Franciszek chciał, żeby tak było, bo chciał zabrać wszystkich do raju.

Z czasem papieże przedłużali ten przywilej na każdy dzień w roku, gdy ktoś nawiedzi Porcjunkulę, a także każdemu, kto odwiedza każdy Kościół Braci Mniejszych lub Sióstr Klarysek 2 sierpnia. Aż wreszcie dla każdego kto tego dnia nawiedzi kościół parafialny.

Niech Maria, Pani Aniołów, strzeże naszego życia i niech dotrze do nas łaska przebaczenia.

źródło: franciszkanie FB

Porcjunkula (łac. portiuncula, mała cząsteczka, skrawek gruntu) − kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII wieku otrzymał w darze od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. Znajduje się ok. 2 km od Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. Na podarowanym terenie powstały szałasy pierwszych naśladowców św. Franciszka. Kościółek stał się po śmierci świętego miejscem jego kultu. Dzisiaj znajduje się wewnątrz bazyliki Matki Bożej Anielskiej.

Wierna kopia Porcjunkuli znajduje się w obrębie zespołu kościelno-klasztornego franciszkanów-reformatów Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Wieliczce.

Kapliczkę poświęcił 11 czerwca 2000 roku kardynał Franciszek Macharski.

źródło: Wikipedia

Porcjunkuli