Pińczowskie katakumby u Franciszkanów

Katakumby u Franciszkanów

1686 to rok budowy katakumb pod  kościołem mirowskim.

W latach 1685 – 1830 pochowano tu ciała zmarłych 89 zakonników oraz 426 osób świeckich, w tym rodzinę Myszkowskich z fundatorem Stanisławem Kazimierzem.

W części katakumb znajdujących się pod chórem zakonnym – jest to małe pomieszczenie – na sklepieniu odnajdujemy daty i napisy 1952 – ojciec Adam, brat Jozafat, brat Gerard, 1957 – ojciec Matlak, ojciec Zbigniew i Halko (?). Zapewne są to daty, gdy zakonnicy jeszcze schodzili do nich (a może są to daty pochówków, chociaż raczej nie, ponieważ wtedy były on w katakumbach zakazane). Te katakumby zostały przykryte częściowo piaskiem. 

zdjęcia znajdują się w galerii TUTAJ