Czy wiesz że!

Miłosierdzie Boże

Odpust zupełny, jak mówi konstytucja apostolska „Indulgentiarum doctrina” papieża Pawła VI, to „darowanie przed Bogiem kary za grzechy, zgładzone już co do winy”.

Czym jest w takim razie rozgrzeszenie udzielane przez spowiednika, a czym darowanie kar za grzechy?

Rozgrzeszenie otrzymane w sakramencie pokuty i pojednania – czyli spowiedzi – to „wymazanie” naszych win – grzechów, darowanie kary wiecznej, abyśmy powrócili do więzi-komunii z Bogiem.

Zanim jednak osiągniemy zbawienie, musimy uwolnić się jeszcze od kar doczesnych, czyli czasowych. Kary te można odpokutować jeszcze za życia lub po śmierci w czyśćcu. Istnieje trzecie wyjście – kary doczesne mogą nam być darowane przez odpusty, które są oczyszczeniem naszej duszy. (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1472).

Pięknym gestem żyjących jest ofiarowywanie odpustów na zmarłych.

Odpusty zupełne przysługują w wyznaczone dni roku, za wykonanie określonych  czynności.  My wskażemy tylko jedną z nich.

Za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, udziela się odpustu w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

Warunki: sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Jeżeli zaś ci  wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do „mających przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 „Wykazu odpustów” („Enchiridii Indulgentiarum”). W  innych  zaś  okolicznościach  odpust  będzie  cząstkowy. 

Przypominamy, że w naszej świątyni trwa codziennie, w godzinach od 8:30 do 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Kościół otwarty jest w tym czasie i każdy może przyjść, aby w ciszy i skupieniu pomodlić się.

Hostia

O godzinie 15:00 odmawiana jest wspólnie Koronka do Miłosierdzia Bożego.