Zatwierdzono Koronkę do Chrystusa Króla

koronka do Chrystusa Króla

Dnia 17 listopada 2023 r. Wikariusz Generalny Diecezji Kieleckiej, Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta, wydał imprimatur, czyli zatwierdził i dopuścił do użytku „Koronkę do Chrystusa Króla”.

Autorem koronki jest ks. Adam Kaczmarczyk. Przed zatwierdzeniem, tekst modlitwy został sprawdzony i przeanalizowany przez cenzora publikacji katolickich, ks. prof. Pawła Borto, który nadał nihil obstat. Zapraszamy wszystkich do modlitwy. Wszystko dla Chrystusa Króla!

źródło: https://www.diecezja.kielce.pl/zatwierdzono-koronke-do-chrystusa-krola

KORONKA DO CHRYSTUSA KRÓLA
(do odmawiania na różańcu)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Tajemnica 1. Chrystus króluje jako odwieczne Słowo Ojca.

Tajemnica 2. Chrystus króluje w tajemnicy Wcielenia.

Tajemnica 3. Chrystus króluje w Ofierze Krzyża.

Tajemnica 4. Chrystus króluje w swoim Kościele.

Tajemnica 5. Chrystus króluje w Królestwie Niebieskim na wieki.

Na dużych paciorkach 1x
Bądź wywyższony Jezu Chryste, Królu Wszechświata,
– i niech będzie wywyższone Twoje Królestwo.

Na małych paciorkach 10x
Chryste, nasz Królu i Zbawicielu,
– uczyń nas dziećmi Twojego Królestwa.

Po każdej tajemnicy
Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie!

Na zakończenie 3x
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Imprimatur: † Andrzej Kaleta
WIKARUSZ GENERALNY

17.11.2023 r., Nr OJ-300/23