Ważna informacja

informacjaW związku z pytaniami o zbiórkę podpisów pod inicjatywą obywatelską „Tak dla rodziny, nie dla gender”,  Biskup Kielecki Jan Piotrowski wyraził zgodę na jej przeprowadzenie w naszej diecezji.

Nie oznacza to jednak, że musi się ona odbyć przed kościołami.  Informujemy o tej inicjatywie wiernych i odsyłamy na stronę internetową : www.chronmyrodziny.pl   

W Sejmie RP został zarejestrowany projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Projekt ma na celu wypowiedzenie przez Polskę „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zwanej powszechnie Konwencją Stambulską. Niestety Konwencja zawiera szereg ideologicznych zapisów podważających fundamenty ładu społecznego, przede wszystkim rodzinę. Upatruje też źródeł przemocy wobec kobiet w religii, tradycji oraz tzw. stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. Inicjatywa Obywatelska „Tak dla rodziny, nie dla gender” zakłada nie tylko wypowiedzenie tego szkodliwego dokumentu, lecz również podjęcie przez Rząd RP prac nad międzynarodową Konwencją o  prawach rodziny, która zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny i wszystkich jej członków. Karty można pobrać z podanej wyżej strony i wypełnione wysłać na adres:                                                                 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” ul. Wspólna 61/105, 00-687 Warszawa  do 10 grudnia br. włącznie.                      

 Można też złożyć podpis przez Internet.