Uniwersalność Ewangelii – ćwiczenie

EwangelieTekst Ewangelii czytany kilkukrotnie, odkrywa każdorazowo przed nami swoje nowe oblicze. 

Ewangelia wg. św. (Łk 7, 18b-23)

O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»  Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»  W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem.  Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».

Refleksja do Ewangelii:

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

Oczekując na spotkanie z Bogiem, nie wypatrujmy jak Jan, Boga według naszego wyobrażenia – starca nagradzającego i każącego. Przyjmijmy Go prawdziwym. Niosącym miłosierną miłość – tak jak Jezus i sprawiedliwym, również jak On.

Ewangelia – krok po kroku

Wybrane zdania

Dzień 1 Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

Refleksja do zdania – Jan nie rozpoznaje w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego. Oczekuje Mesjasza  nagradzającego i każącego. Ma swoje wyobrażenie o Nim.  Mimo, że jest powołany przez Boga do prostowania ścieżek dla Jezusa – jednak nie jest pewny. Więc i my mamy prawo w naszym życiu, nie zawsze być pewni.

Dzień 2 Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

Refleksja do zdania – Jan wysyła dwóch uczniów, żeby zapytali. Więc i my, jak nie jesteśmy czegoś pewni, też pytajmy.

Dzień 3 W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. 

Refleksja do zdania – Mają dowody na cuda, ale nie wierzą, więc dopytują. Taka jest natura ludzka, Tomasz też nie dowierzał.

Dzień 4 …oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem…

Refleksja do zdania –  Ci ludzie przejrzeli na oczy, zobaczyli Boga.

Dzień 5 …[uwolnił] od złych duchów…

Refleksja do zdania – Ludziom są odpuszczane ich grzechy. Przestają być kuszeni, bo uwierzyli Jezusowi.

Dzień 6 Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli…

Refleksja do zdania  – To, że Jezus odpowiada, i nie ma żalu do Jana, że ten  Go nie rozpoznaje, ukazuje nam pokorę i wyrozumiałość Jezusa. To te cechy są w stanie (zwłaszcza pokora) „poruszyć” nasze uparte dusze.

Dzień 7 …niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.

Refleksja do zdania – Jezus każe przekazać Janowi – czynię cuda i to największe, – ludzie zaczynają widzieć Boga, idą do Niego, oczyszczają się z grzechów, zmieniają całkowicie swoje życia i zaczynają słuchać słowa Boże. Wreszcie je rozumieją. Wierzą i zaczynają żyć Ewangelią.