Rekolekcje przez internet – informacja

Obraz Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie

Drodzy Parafianie, Sympatycy naszego Sanktuarium i Internauci!

Przygotowując się do wielkiej uroczystości maryjnej, jaką jest Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy, którą to będziemy przeżywać w liturgii 8 grudnia, a która jest od lat wielkim wydarzeniem naszej Wspólnoty, pragniemy naszej Niebieskiej Mamie ofiarować oprócz pięknych cyklamenów, które Jej na ten dzień przynosimy –  oddać na własność nasze serca i całe życie. Najpiękniejszym tego wyrazem jest akt całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Niepokalanej. Dlatego idąc drogą św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, autora „Traktatu o prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, pragniemy przygotować się do tego wydarzenia poprzez formę 33 – dniowych rekolekcji.

Ten trwający 33 – dniowy czas rekolekcji ma dwa znaczenia: po pierwsze jest on czasem duchowego przygotowania do aktu całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję, po drugie – upamiętnia on okres 33 lat, które Pan Jezus spędził na ziemi. Duchowe przygotowanie do Aktu Oddania polega przede wszystkim na głębszym zrozumieniu oraz odnowieniu przymierza Chrztu Świętego i na osobistym przyjęciu do serca słów Pana Jezusa z krzyża: „Oto Matka twoja”. Zarówno dar Chrztu Świętego, jak i słowa Pana Jezusa z krzyża – są łaską skierowaną i dostępna dla wszystkich. Dlatego propozycja tych 33 dniowych rekolekcji nie jest propozycja dla wąskiej grupy osób.

Jest to propozycja dla wszystkich ochrzczonych i dla wszystkich wierzących w Pana Jezusa.  Duchowość całkowitego oddania się matce Bożej to sprawdzona i pewna droga duchowa, którą podjęło już tysiące wierzących. Jej celem jest zjednoczenie z panem Jezusem poprzez doskonałą realizację i wypełnienie zobowiązań Chrztu Świętego. Droga ta otrzymała pełne błogosławieństwo Kościoła. Zachęcam więc Was do wzięcia udziału w tych internetowych rekolekcjach, które można przeżywać i w domu i w kościele.

Ostatnim najważniejszym akcentem tego 33- dniowego przygotowania będzie uroczysty akt oddania się w Uroczystość Niepokalanej, co będziemy mogli uczynić przed wizerunkiem naszej Mirowskiej Pani, a gdy okoliczności na to nie pozwolą to w waszych domach przed wizerunkiem Najświętszej Dziewicy. Każdego dnia wieczorem będzie podawana konferencja na kolejny dzień rekolekcji.  Doświadczenie pokazuje, że te rekolekcje przynoszą wiele owoców, zarówno w osobistym życiu duchowym i rodzinnym parafian, jak i w życiu całej parafii. W osobach oddanych Matce Bożej rozwija się w sposób szczególny głębokie nabożeństwo do Eucharystii, które przejawia się w częstszym udziale we Mszy Świętej oraz pragnieniu nawiedzania i adorowania Najświętszego Sakramentu.

To konkretna służby zarówno w rodzinie jak i w parafii; To duch modlitwy, umartwienia i wynagradzania za grzechy. Wiemy, że zaczęła się ostatnia walka o zbawienie. Walka Niewiasty ze smokiem. Polska znalazła się w centrum tej walki, smoka z potomstwem Niewiasty. Dlatego musimy się wsłuchać w orędzie Niepokalanego Serca, by tę walkę o wieczne zbawienie wygrać! W oddaniu się Niepokalanej możemy przezwyciężyć lęk i znaleźć ufność.  Zachęcam więc do podjęcia tego 33 – dniowego zmagania się najpierw z samym(ą) sobą, swoimi wadami, słabościami i grzechami, by stać się ludźmi wolnymi, w Chrystusie, jak Maryja i odnieść zwycięstwo.

By stać się Jej dzieckiem i wojownikiem. Starajmy się w miarę możliwości jak najczęściej w tym czasie wzmacniać Eucharystią, nie wypuszczajmy z naszych rąk różańca i pojednajmy się z Bogiem w sakramencie pokuty. Czas jest krótki i nie możemy pozwolić sobie na duchowe lenistwo, bo stracimy to wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Od czwartku 5 listopada ruszamy w  zwycięski bój z Niepokalaną, na który serdecznie zapraszam i z serca błogosławię.                     

O. Eliasz ofm