Poświęcenie sztandaru Strzelców

sztandar dla StrzelcówZwiązek Strzelecki Niepodległość imienia generała Bronisława Kwiatkowskiego zaprasza na uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru. Uroczystość odbędzie się 22 sierpnia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie. 

Jest to wydarzenie związane z obchodami Święta Wojska Polskiego. 

Współorganizatorami wydarzenia są: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Starosta Powiatu Pińczowskiego, Muzeum Regionalne w Pińczowie.

W programie:
 
14.00- Msza święta w klasztorze Oo. Franciszkanów w Pińczowie
15.00- 15.30- uroczysta defilada uczestników uroczystości na stadion w Pińczowie
16.00-17.00- główne uroczystości

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in.:

  • Oficerowie Wojska Polskiego
  • Oficerowie Biura ds. Organizacji Proobronnych
  • Władze Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
  • Orkiestra Wojskowa VI Brygady Powietrzno- Desantowej z Krakowa
  • Kompania Honorowa z X Świętokrzyskiej Brygady Wojsko Obrony Terytorialnej.
  • Włodarze sąsiednich gmin i powiatów