Niedziela Palmowa 

Niedziela PalmowaNiedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej, to święto ruchome (pomiędzy 15 marca a 14 kwietnia) przypadające 7 dni przed Wielkanocą.

Święto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy.

Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji.

W Polsce, Niedziela Palmowa obchodzona jest od średniowiecza. W tym dniu wierni przynoszą do poświęcenia palemki.  Gromadzą się przed świątyniami, gdzie odczytywana jest stosowna perykopa ewangeliczna o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści ( por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19) i uroczyście w procesji, wraz z kapłanami wchodzą do kościoła.

Niedziela Palmowa jest szóstą niedzielą Wielkiego Postu i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza – Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek).

Niedziela Palmowa, wprowadza nas w nastrój Świąt Wielkanocnych. Kościół zachęca, aby nie skupiać się na radosnym  wymachiwania palmami, ale wskazuje drogę dalszą – ku Wieczernikowi, ogrodowi Getsemani, sądowi Chrystusa, Drodze Krzyżowej, aby wreszcie dotrzeć na  Golgotę i  wytrwać do końca przy Jezusie i Jego, i naszej Matce.

Niedziela Palmowa wprowadza nas w Misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźmy przy Nim, bo On trwa przy nas zawsze.