Słowo Biskupa Kieleckiego

Biskup Kielecki Jan PiotrowskiSŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 2021 r.

Drodzy Diecezjanie wraz ze swoimi Duszpasterzami!

1. Mimo panującej pandemii i wynikających z niej ograniczeń
sanitarnych, nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego nie utracą nic ze
swojej natury, bowiem miłość, jaką Bóg dzieli z nami w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym jest wciąż taka sama. Wiemy, że w takich chwilach jakże
ważne i pełne nadziei dla ludzi wierzących jest wołanie Jezusa: „Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzani i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
(Mt 11, 28). To przesłanie jest wciąż aktualne, a źródłem pokrzepienia są
sakramenty święte, a wśród nich szczególnie Eucharystia oraz Sakrament
Pokuty i Pojednania.

2. Sytuacja w jakiej się znajdujemy ogranicza nasz dostęp do
sakramentów świętych, ale jako obywatele chcemy zrozumieć dobro wynikające
z tych ograniczeń. Nie życzymy sobie jednak ciągłych pouczeń instruktorów
nowego ładu ideologicznego, kulturowego i obyczajowego, którzy niestety
w ostatnich miesiącach nie mieli odwagi innym zwracać uwagi, kiedy
powszechnie łamano prawo. Jako katolicy nie jesteśmy obywatelami drugiej
kategorii, a nasze parafie nie są korporacjami, ale żywymi wspólnotami wiary.
Do naszych kościołów i kaplic nie wchodzi się za biletami, ale przychodzą
wyłącznie ci, którzy mają takie potrzeby. W tym też duchu, drodzy bracia
i siostry, i wy, bracia kapłani, odczytujmy znaki czasu, aby dla nikogo nie być
zgorszeniem. Bądźcie dla siebie nawzajem wyrozumiali, a kościoły i kaplice
niech będą otwarte od rana do wieczora, a według roztropnego uznania także
i w nocy.

3. W Roku św. Józefa i Rodziny życzę wszystkim: małżeństwom
i rodzinom, osobom samotnym i chorym, wspólnotom zakonnym i kapłańskim
pięknych przeżyć duchowych w życzliwej atmosferze. Niech Triduum
Paschalne oraz uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie wam wiele
radości i nadziei, umocni wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa, naszego Pana
i Odkupiciela.

Z pasterskim błogosławieństwem
Wasz Biskup
† Jan Piotrowski