Nazaret moim Domem – zawierzenie

Tekst naszego wieczornego nabożeństwa oddania rodzin Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Hymn do Ducha  Świętego

 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwany,
I Najwyższego Boga dar,


Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar,
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  1. Ustanowił go panem domu swego.
    W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Akt zawierzenia Świętej Rodzinie

Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.
Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen

 Modlitwa oddania się Trójcy Świętej przez ręce Maryi

Maryjo Ty nas zaprosiłaś, abyśmy się oddali Twemu Niepokalanemu sercu.                    

Jesteśmy świadomi, że Twoim jedynym pragnienie  jest zbliżenie nas do Boga, ponieważ Ty nas  nieskończenie kochasz i chcesz byśmy byli szczęśliwi.

***

Dzisiaj chcę odpowiedzieć na Twoje wezwanie.

Tak jak Jezus umierając na krzyżu podarował mi

Ciebie, także ja chcę oddać się Tobie.

Na Twoje ręce odnawiam przyrzeczenia chrzcielne

i oddaję się Twemu Niepokalanemu Sercu,

  by móc całkowicie należeć do Trójcy Świętej.

***

Maryjo, Tobie oddaję moje serce, moją duszę

mego ducha i moje ciało, moje talenty i dary,

moją przeszłość, moją teraźniejszość i moją przyszłość.

***

Weź mnie w Twe ramiona i pomóż mi kochać Jezusa,

Jak Ty Go kochasz!

Z Tobą chce się uczyć słuchać Słowa Ojca

i wypełniać Jego Wolę

Tak jak Ty Maryjo chcę otrzymać

i przyjąć do mego serca Ducha Świętego.

***

Z Tobą Maryjo, chcę uczyć się kochać wszystkich ludzi,

ponieważ oni należą do Twego Syna Jezusa.

Oddaję się Tobie, aby moja modlitwa

stała się modlitwą serca,

w której znajdę pokój, radość, miłość i moc

do pojednania się z moimi braćmi i siostrami

***

Oddaję Tobie także całą moją rodzinę,

wszystkich moich przyjaciół

i wszystkich ludzi, a szczególnie tych,

którzy najbardziej potrzebują

w tym momencie pomocy i miłosierdzia Bożego.

***

Chcę jak Jezus w Nazarecie żyć przez wszystkie dni

mego życia przy Twoim boku.

Od tej chwili wszystko we mnie wraz z Tobą

niech wielbi Pana.

Niech moje serce raduje się w Bogu moim Zbawicielu.

Amen