800 lat istnienia Trzeciego Zakonu św. Franciszka

Msza koncelebrowanaZa datę powstania Trzeciego Zakonu św. Franciszka przyjmuje się rok 1221, kiedy to powstał dokument „Memoriale Propositi”, uznawany początkowo za pierwszą regułę, który zawierał wskazania dotyczące sposobu życia Braci i Sióstr od Pokuty, w tym także tercjarzy – pokutników franciszkańskich mieszkających we własnych domach.

Bieżący rok jest więc Rokiem Jubileuszowym Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, do którego przygotowywaliśmy się w Polsce przez dziewięcioletnią nowennę. Obchody 800-lecia były zaplanowane z dużym rozmachem, niestety czas pandemii uniemożliwił wypełnienie tych planów.

W Sanktuarium świętego Kazimierza Królewicza w Krakowie miejscowa Wspólnota wraz z Radą Regionu Krakowskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich uczciła ten Jubileusz w dniu 24 kwietnia br. dziękczynną Mszą św. koncelebrowaną przez Ojca Prowincjała Jacka Komana OFM i Ojca Gwardiana Stanisława Mazgaja OFM pod przewodnictwem Ojca Rufina Maryjki OFM, który wraz z franciszkanami świeckimi dziękował Bogu za 40 lat swojej posługi kapłańskiej oraz posługi asystencji w FZŚ.

Służbę przy ołtarzu pełnili przedstawiciele Rady Regionalnej, którzy również czynnie uczestniczyli w Liturgii Słowa.

Na zakończenie tych skromnych obchodów była braterska agapa przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń sanitarnych. Ale i tak było to radosne dziękczynienie.

s. Jadwiga Wojas OFS

źródło: ofm.krakow.pl/