Zmiany personalne w pińczowskim klasztorze

Msza święta koncelebrowana

 

Kongres kapitulny prowincji Matki Boże Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie na posiedzeniu w dn. 13-14 i 20 lipca 2020 dokonał zmian w naszym klasztorze.

Odchodzą z Pińczowa:

Ojciec Jakub – do Zakliczyna na magistra nowicjatu;

Ojciec Damian – do Chełma na ekonoma;

Ojciec Wojciech – do Jarosławia na katechetę;

Ojciec Andrzej – do Wieliczki – wykładowca WSD;

Brat Karol – do Pilicy na zakrystiana.

Przychodzą do klasztoru w Pińczowie:

Ojciec Eliasz – na gwardiana, proboszcza i kustosza Sanktuarium;

Ojciec Manswet – na ekonoma, wikarego Domu i kapelana szpitalnego;

Ojciec Kamil – na katechetę;

Brat Paweł – na  zakrystiana.