Ważne przypomnienie

3 czerwca 2020, zamieściliśmy na naszej stronie komunikat Kurii Diecezji w Kielcach dotyczących organizacji uroczystości Bożego Ciała.

W związku jutrzejszą Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

oraz  trwającym w Polsce stanem epidemii,

przypominamy wszystkim wiernym o zachowywaniu odległości w kościele

i podczas procesji

oraz zakrywaniu ust i nosa, zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia.