Uroczystość Bożego Ciała

Boże Ciało      Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa inaczej nazywane Bożym Ciałem, jest świętem ruchomym. Nosi jeszcze inne nazwy – święto Eucharystii, święto Najświętszego Sakramentu, Corpus Christi lub Corpus Domini, święto Najświętszego Ciała Chrystusa.

Jego data zależy od Wielkanocy. A jest obchodzone w pierwszy czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, jedenaście dni po Zesłaniu Ducha Świętego.

Święto to wprowadzono jako wyraz wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. A ustanowiono w połowie XIII wieku, w wyniku objawień błogosławionej Julianny, zakonnicy z Cornillon, której ukazywała się hostia splamiona krwią. Spowiednik bł. Julianny, bp Robert z Liege aby uczcić Najświętszy Sakrament w sposób szczególny ustanowił to święto dla swojej diecezji. W owym czasie miał miejsce we Włoszech, w Bolsenie cud. Podczas Mszy świętej z hostii zaczęły spływać krople krwi. Poplamiona nią chusta okrywająca kielich – czyli korporał do dzisiaj jest przechowywana w Orvietto.

W wyniku tych zdarzeń, i wcześniej przyjętego dogmatu o przeistoczeniu hostii i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa (podczas Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku) – papież Urban IV wprowadził do całego Kościoła święto Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, czyli Boże Ciało.

W Polsce święto to zostało wprowadzone najwcześniej w diecezji krakowskiej w 1320 roku przez biskupa Nankera.  100 lat później uroczyste procesje zaczęto rozpowszechniać w całej Polsce.  Utrwaliły się one dopiero w XVI i XVII wieku w okresie kontrreformacji. Procesje miały charakter adoracyjny. Czczona w ten sposób Chrystusa pod postacią hostii. Dopiero w późniejszym okresie pojawiły się modlitewne prośby – o odwrócenie klęsk, o urodzaj, pogodę…

Boże Ciało łączy się z Wielkim Czwartkiem, kiedy to został ustanowiony Najświętszy Sakrament. Jest świętem podziękowania Jezusowi za ofiarę Mszy świętej, Eucharystię i Komunię świętą.

Same obchody rozpoczyna Msza święta, po której wierni wraz z kapłanami wychodzą ze świątyni i idą w procesji do czterech ołtarzy. Te są przybrane gałązkami brzozowymi, kwiatami, wizerunkiem Pana Jezusa, Hostii, Kielicha, winogron. Ołtarze symbolizują czterech ewangelistów, świętych: Łukasz, Marka, Mateusza i Jana oraz cztery strony świata.

Bożę Ciało - wyjście z kościoła Bożę Ciało - procesja

Kapłan niesie w monstrancji Ciało Pana Jezusa ulicami miasta, wioski, osiedla. Mężczyźni niosą baldachim, małe dziewczynki sypią zebrane wcześniej płatki kwiatów, kobiety noszą feretrony. Procesje prowadzą ministranci, którzy niosą na początku krzyż. Procesja kończy się w kościele, gdzie kapłan błogosławi wiernych.

Bożę Ciało - feretron Bożę Ciało - błogosławieństwo przy ołtarzu

Bożę Ciało

Boże Ciało należy do świąt nakazanych i dlatego należy w tym dniu wziąć udział we Mszy świętej. Uroczystości ku czci Najświętszego Sakramentu trwają przez osiem dni – czyli oktawę. Kapłan codziennie odprawia nabożeństwo, po którym wierni biorą udział w procesji, ale tym razem, najczęściej wokół samego kościoła.

W tym roku, ze względu na pandemię, w naszej Parafii procesja Bożego Ciała odbędzie się wokół dziedzińca, po Mszy świętej odprawionej o godzinie 10:00. Ołtarze będą ustawione w krużganku.