Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, triumf Niepokalanej.

15 sierpniaJest to najstarsze i największe święto maryjne w roku liturgicznym Kościoła.  Wszyscy wierzący bierzemy udział w Eucharystii. Święto to jest bowiem  uroczystością obowiązującą, co oznacza, że biskup ordynariusz odprawia Mszę Świętą za swoich diecezjan, a proboszcz za swoich parafian. 

Geneza święta wywodzi się z Jerozolimy. W Europie zachodniej rozpowszechniono je w VII wieku. Pierwotna nazwa tego święta to Zaśnięcie Matki Boskiej, później Spoczynek Matki Boskiej, a następnie Wniebowzięcie.

W IX wieku, papież Leon IV podniósł rangę tego święta przydając mu wigilię i oktawę (obecnie oktawy już nie ma). 1 listopada 1950 roku, w sposób uroczysty papież Pius XII ogłosił dogmat, że Maryja „otrzymała jako najwspanialsze zwieńczenie swych przywilejów dar wolności od zepsucia cielesnego, i podobnie jak Syn, po zwycięstwie nad śmiercią, została z ciałem i duszą wzięta do chwały niebios, by tam zajaśnieć jako Królowa zasiadająca po prawicy swego Syna, nieśmiertelnego Króla wieków”. Fakt ten miał na celu przypomnieć uroczyście to, w co Kościół wierzył od początków chrześcijaństwa. 

Polska tradycja ludowa

W polskiej tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywano świętem Matki Bożej Zielnej lub Matką Bożą Zielną. 

Zygmunt Gloger pisząc o polskich tradycjach wspomina: „Z obchodem tym kościelnym, który rozmaite nosił nazwy, jak: Śmierci, Odpocznienia, Zaśnienia i wreszcie Wniebowzięcia, łączy się w kraju naszym starodawny zwyczaj święcenia ziół polnych, które dziewczęta wiejskie, nazbierawszy dnia poprzedniego, przynoszą do świątyń, aby je kapłan przed wielkim ołtarzem poświęcił”.

Uroczystość Wniebowzięcia umacnia w nas nadzieję, że jako zbawieni znajdziemy się w domu Ojca, w niebie. Przynosząc do poświęcenia wiązanki kwiatów i zbóż, mamy nadzieję, że kiedyś, w wieczności, Maryja przedstawi nas Bogu z naręczem dobrych uczynków.

Bitwa Warszawska

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny łączy się również w Polsce  z obchodami zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i jest Świętem Wojska Polskiego. W tym dniu modlimy się gorąco w intencji naszej Ojczyzny.

Matka Boża mirowska

święcone kwiaty