Koronka wyzwolenia

Koronka wyzwolenia to modlitwa oparta na Piśmie Świętym. To modlitwa nadziei na uwolnienie z nałogów, ciemności, uwikłania nas samych i osób nam drogich. Rodziny, krewnych, przyjaciół, tych, którzy pobłądzili w drodze do Boga.

Modlitwa Koronką wyzwolenia daje wiarę każdemu, kto czuje, że on sam lub jego bliscy nie mogą się uwolnić z pęt zniewolenia.

Więcej o Koronce wyzwolenia znajduje się w opisie na YT.

– Alina Antonik – linie melodyczne oraz śpiew Dariusz Horak

 – recytacja modlitwy Marcin Pokusa

– opracowanie muzyczne Maciej Dunin-Borkowski – realizacja nagrań.