Niezbędnik Ministranta

Ministranci w Sanktuarium MirowskimMinistrant – (łac.  Ministrare – służyć) jest to osoba posługująca podczas Mszy świętej oraz przy sprawowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych.

Stopnie służby ministranckiej:

– Ministrant Kandydat – przygotowuje się do służby,

– Ministrant Choralista – daje znaki dzwonkami oraz gongiem podczas liturgii  nabożeństw,

– Ministrant Światła – odpowiedzialny za niesienie świec podczas procesji i przy czytaniu ewangelii,

– Ministrant Księgi – przygotowuje Mszał przed Liturgią i podaje celebransowi,

– Ministrant Ołtarza – posługuje przy naczyniach liturgicznych, podaje wino i wodę, trzyma patenę,

– Ministrant Krzyża – niesie krzyż,

– Ministrant  Psałterza – intonuje pieśń, śpiewa Psalm,

– Ministrant Ceremoniarz – koordynuje działania pozostałych ministrantów,

– Ministrant Lektor – czyta Pismo Święte podczas Liturgii,

– Ministrant Turyferariusz – odpowiedzialny jest za kadzielnicę,

– Ministrant Nawikulariusz – niesie kadzidło w specjalnym naczyniu,

– Ministrant Wody – posługuje podczas kropienia wodą święconą,

– Ministrant Mitry – trzyma mitrę podczas sprawowania Mszy przez biskupa,

– Ministrant Pastorału – trzyma pastorał.

Zasady ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zbawia dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i w pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.