Dla ciekawych – parafia w liczbach

statystykiPrzedstawiamy Państwu fragment sprawozdania złożonego przez proboszcza naszej Parafii ks. Biskupowi podczas wizytacji.

Jako proboszcz tej parafii mam zaszczyt pełnić obowiązki powierzone mi przez Kapitułę naszej Prowincji i zatwierdzone przez Biskupa kieleckiego od dnia 6.08. 2020 r., a wiec dokładnie cztery miesiące. W posłudze tej wspiera mnie wikariusz parafii o. Korneliusz Kłósek. Posługę w kościele pełnią także bracia skierowani tutaj razem ze mną:  O. Manswet Zawada, wikariusz domu i ekonom; pełniący posługę  kapelana szpitala Powiatowego w Pińczowie oraz neoprezbiter o. Kamil Kuraś. Wspólnotę naszego Domu stanowią także bracia zakonni: Benedykt – nasz 90 letni senior, który na tym miejscu już od 20 lat swoją modlitwą i ofiarą cierpienia „trzyma jeszcze ten klasztor”. Brat  Idzi oraz brat Paweł – nasz zakrystian. Do wspólnoty naszego Domu należą ojcowie pracujący w Sekretariacie Ewangelizacyjnym,  znajdującym się w wyremontowanych pomieszczeniach klasztornych, które blisko 100 lat zajmował szpital miejski. Obecnie jest to szpital, ale duchowy, w którym odbywają się rekolekcje i dni skupienia. Dyrektorem ośrodka Culmen et Fons  (Źródło i Szczyt) jest o. Teodor, którego w posłudze rekolekcyjnej i ewangelizacyjnej wspierają: o. Józef i o. Pacyfik.

Eucharystia w naszej Parafii                                 

Sercem  każdego kościoła jest Eucharystia. W naszej świątyni sprawowana w Dzień Pański oraz w uroczystości  w godz. 7.00, 8.30, 10.00 dla dzieci, o 12.00 Suma Parafialna oraz wieczorna Msza św. o 18.00.  W kaplicy szpitalnej w każdą niedziele liturgię Eucharystii dla chorych oraz personelu medycznego  o 7.15 sprawuje o. Kapelan. W dni powszednie Liturgię Eucharystii sprawujemy o 6.30, 7.00, 8.00 oraz 18.00. Pół godziny przed wieczorną Mszą św. sprawowane jest codziennie nabożeństwo.

Nabożeństwa okresowe

W maju ku czci Matki Bożej, w czerwcu ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa , w październiku różaniec. Przez cały miesiąc listopad  odprawiamy drogę krzyżową za zmarłych.  W Adwencie o godz. 7.00. Roraty. Także w Wielkim Poście każdego dnia rozważamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Gdy nie ma nabożeństw okresowych, o 17.30 gromadzimy się przed Matką Bożą na różańcu. Ponadto praktykujemy  nowennę przed Uroczystością Niepokalanej,  nowennę dziewięciowtorkową przed uroczystością św. Antoniego Padewskiego.

Od maja do czerwca  trzynastego dnia miesiąca praktykujemy ku czci Matki Bożej Fatimskiej nabożeństwo z wszystkimi częściami Różańca oraz procesją fatimską. Kontynuujemy nasze franciszkańskie nabożeństwo tzw. Piątków marcowych, podczas których rozważamy Mękę Pańską, a w niedziele Wielkiego Postu o 17.00  nabożeństwo Gorzkich Żali. Gromadzimy się także na nowennie przed uroczystością św. Franciszka oraz uroczystym nabożeństwem Transitus. Ponadto pielęgnujemy śpiew Godzinek ku czci NMP, które śpiewamy w niedziele o 6.30 oraz w soboty o 7.30.  Od września wprowadziliśmy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: o godz. 11.00 część  różańca św., medytacja oraz o 12.00 Eucharystia wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. Ponadto od stycznia w trzecie środy miesiąca będzie Eucharystia i nabożeństwo ku czci Matki Bożej Mirowskiej na wzór nowenny nieustającej.  W pierwsze środy miesiąca sprawujemy Mszę św. zbiorową za zmarłych.

Ostatnio podjętą inicjatywą była modlitwa „Różaniec do granic nieba” trwająca od 1 do 8 listopada na którą składała się adoracja, część różańca św., Suplikacje oraz modlitwy wynagradzające za popełniane grzechy. W niedziele, święta oraz każdego dnia podczas nabożeństwa i  Mszy wieczornej liturgię grą na organach i prowadzeniem śpiewu wspiera nas nasz organista p. Kamil Latocha.

Sakrament Pokuty

Sakrament pokuty sprawowany jest podczas każdej Mszy św. oraz wieczorem od godz. 17.30, ponadto na każde życzenie penitenta.  Chorych z posługą duszpasterską w pierwsze piątki miesiąca odwiedzają: o. Eliasz i o. Manswet. Obecnie z posługi korzysta 12 osób chorych i starszych.

Grupy i wspólnoty parafialne

W duszpasterstwie naszej parafii działają następujące grupy i wspólnoty parafialne: Wspólnota Żywego Różańca  – opiekunem jest o. Korneliusz. Istnieją trzy Róże, spotkania odbywają się w pierwsze niedziele miesiąca. Członkowie mają wtedy swoją Mszę o 7.00 a po niej różaniec i spotkanie. Róże  Różańcowe Modlitwy Rodziców za Dzieci, które mają swoje spotkania w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św.   o godz. 10.00, a po niej nabożeństwo. Grupa ta jest „rozwojowa”, tworzy się już 9 róża modlitewna. Opiekunem jest o. Eliasz.

Liturgiczna Służba Ołtarza  ma swoje spotkania formacyjne w każdą sobotę. Grupą opiekuje się o. Manswet. W uroczystość Chrystusa Króla odbyło się uroczyste przyjęcie  do grona ministrantów 7 dzieci oraz 2 lektorów. Ponadto w Liturgię angażuje się grupa dorosłych lektorów służących przy ołtarzu oraz osób świeckich,  głoszących słowo Boże oraz wykonujących śpiew psalmów.

Pierwsza Komunia i Bierzmowanie

Za przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii św. oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania odpowiedzialny jest ks. Proboszcz.

Katecheza

Na terenie parafii znajdują się dwie placówki oświatowe w których prowadzona jest katechizacja młodzieży. Jest to Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica oraz  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Złote Serce.                                          Katechetami w Zespole Szkół są ojcowie: Korneliusz Kłósek oraz Kamil Kuraś. Katechezą objętych jest 450 uczniów na 485 uczęszczających do szkoły. W ośrodku wychowawczym Złote Serce katechizują: O Kamil Kuraś oraz katecheta świecki p. Janusz Odo.  Katechezą objętych jest 73 dzieci na 74 uczęszczających. Sporadyczny procent uczniów tych szkół mieszka na terenie naszej parafii.

Statystyki

Od ostatniej wizytacji parafii, która miała miejsce w 2012 w księgach parafialnych zostało zanotowanych:                                                                                                        Liczba udzielonych w roku Komunii św. wynosi ponad 80 tys.  Do Wspólnoty Kościoła poprzez przyjęcie sakramentu chrztu św. zostało włączonych 403 dzieci – w roku obecnym 39. Do Pierwszej Komunii św. przyjętych zostało 176 dzieci – w roku obecnym 29.       

Sakrament bierzmowania został udzielony 272 osobom – w roku obecnym sakrament nie został udzielony.  Pobłogosławione zostały 152 pary małżeńskie – w roku obecnym zaledwie 9.  Na miejsce wiecznego odpoczynku odprowadziliśmy 417 parafian  – w roku obecnym 44.  (w 2014 oraz w roku ubiegłym było aż 60 pogrzebów).

Inicjatywy duszpasterskie

Pośród  nielicznych, jak na razie inicjatyw duszpasterskich jest codzienna, wspólna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.  Gromadzi  ona od kilku do kilkunastu osób.

Stan świątyni

Widzimy także ile trzeba  starań i wspólnego wysiłku, byśmy mogli podjąć w jak najszybszym czasie prace nad restauracją tej pięknej świątyni. Nakłady są ogromne nie do udźwignięcia przez parafię. Konieczna jest wymiana dachu, okien, ocieplenie stropów, izolacja  i wysuszenie murów, nowa elewacja, malowanie kościoła, remont kaplicy krzyża, renowacja ołtarzy w kaplicach. Zdajemy sobie także sprawę jak wiele trudu musimy włożyć wszyscy, by nasza wspólnota parafialna stała się  żywym organizmem Kościoła,  przynoszącym dobre owoce, min. w postaci powołań kapłańskich i zakonnych, których nie było z naszej wspólnoty już kilkanaście lat.