Czym jest post eucharystyczny

komunikantyPost eucharystyczny to czas przed Mszą świętą, a dokładnie przed przyjęciem Komunii świętej, w którym nie możemy jeść ani pić innych pokarmów niż woda. Mówi nam o tym obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego.

Post eucharystyczny ma nam pomóc przygotować się do owocnego przyjęcia Chrystusa do swojego serca. Pomaga nam w tym również pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi, oraz także modlitwa.

Co na ten temat mówią przepisy?

Konkretne przepisy pojawiły się dopiero na soborze trydenckim. Ustalono wtedy, że przed przyjęciem Komunii świętej, należy powstrzymywać się od jedzenia i picia od północy, aż do momentu przyjęcia Komunii. Z tego też powodu Msze były sprawowane rano.

Papież Pius XII w 1953 roku  pozwolił wiernym na spożywanie wody, w czasie bezpośredniego przygotowania do Eucharystii. Następnie, po kilku latach skrócił obowiązujący czas postu do trzech godzin.

II sobór watykański wprowadził kolejne zmiany. Papież Paweł VI skrócił czas postu eucharystycznego do jednej godziny.

Post obowiązuje wszystkich. Są jednak wyjątki. Jak czytamy we wskazaniach do Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego Konferencji Episkopatu Polski:

Wszyscy udający się na sprawowanie Eucharystii powinni się do niej przygotować przez post i modlitwę, przez pojednanie z Bogiem i braćmi, a także przez rozważanie słowa Bożego i przygotowanie daru ofiarnego.

Post eucharystyczny nie obowiązuje osób w podeszłym wieku, chorych oraz opiekujących się nimi.

Kapłani zachowują post eucharystyczny przed pierwszą Mszą św., ale są zwolnieni z postu przed drugą lub trzecią mszę tego samego dnia. Wydany w 1983 roku nowy Kodeks Prawa Kanonicznego podaje:

  1. Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa.
  2. Kapłan, który tego samego dnia sprawuje dwa lub trzy razy Najświętszą Eucharystię, może przed drugim lub trzecim sprawowaniem coś spożyć, chociażby nie zachodziła przerwa jednej godziny.
  3. Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej (kan. 919).