Apel PSP w Pińczowie

Apel PSPKomenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie zwraca się za naszym pośrednictwem z apelem o przypomnieniu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych  w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych oraz przewodów spalinowych w związku z okresem jesienno – zimowym, w którym wzrasta ryzyko powstania pożarów, w mieszkaniach, domach jednorodzinnych.

Każdego roku powstaje w mieszkaniach i domach jednorodzinnych kilkadziesiąt tysięcy pożarów, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Głównym źródłem jego wytwarzania są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzanie instalacji wentylacyjnej. Warto także zamontować czujki dymu i tlenku węgla. Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne właściwości toksyczne, jest bezwonny. Nie wolno bagatelizować objawów takich jak bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy powinien czuć się najbezpieczniej, pomimo tego właśnie tam ginie największa liczba osób. Liczymy, że ten apel przyczyni się do zmniejszenia tej niechlubnej statystyki i  wzrostu naszego bezpieczeństwa.

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

W Pińczowie

mł. bryg. mgr Grzegorz Karwat