Wytyczne odnośnie celebracji Sakramentu Bierzmowania

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju, po ustaleniach dokonanych z Biskupem Kieleckim Janem Piotrowskim, Kuria Diecezjalna w Kielcach wydała Zarządzenie w odniesieniu do przystępowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.

Komunikat Kurii Diecezjalnej 

źródło. diecezja.kielce.pl