Życzenia Świąteczne

Boże DziecięUkochani Parafianie, Sympatycy Sanktuarium naszej Matki Bożej Mirowskiej, wszyscy Goście!

Święta Bożego narodzenia to czas wyjątkowy. Bóg okazał ludziom niepojętą miłość i miłosierdzie. Stał się bliki, rodząc się jako maleńkie dziecko, aby każdy bez lęku i trwogi mógł przyjść do Niego. Aniołowie i pasterze otaczają żłóbek, śpiewając „Chwała na wysokości Bogu”. Maleńki Jezus czeka również na naszą wiarę i uwielbienie. Składamy Wam drodzy w tym świętym czasie, gdy niebo zstępuje na ziemię, najserdeczniejsze życzenia Świąteczne: Byście całkowicie zaufali Jezusowi i mieli zaufanie do siebie. Niech wspólna, rodzinna, małżeńska modlitwa będzie zanoszona z wiarą w waszych domach. I bądźcie pewni, że Ojciec nas wysłuchuje. Im większe zaufanie, tym większa pewność i tym samym większa skuteczność wysłuchania. Radujcie się zawsze w Panu. Jezus się narodził – jest radość! Nie można w ten dzień się smucić. Nie skupiajmy się na swoich problemach. Nie bądźcie smutni! To są dla nas dni święte – cała Oktawa. Przygotujcie serca na przyjście Pana. On jest już blisko. Swoją łagodnością, postawą pełną pokory przed Panem, miłością czyńmy dziękczynienie. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Bóg tak się uniżył, że stał się Zygotą. Oddajcie Mu swoje serca i o nic się nie martwcie, nie dajcie się zastraszać, bo to pochodzi od złego, a lęk nas zamyka, powoduje to, że zamykamy się na Jezusa. Jeżeli Go kocham, to nie wchodzę w lęki. Jest dobry Bóg, jest Matka Najświętsza, którzy się martwią o nas. Nie idźmy droga grzechu i zatracenia. Idźmy drogą Ewangelii ufając Panu, a Boży pokój będzie strzegł naszych serc i umysłów w Jezusie Chrystusie.                                                            

 Wraz z życzeniami polecamy wszystkich, szczególnie naszych parafian chorych, samotnych, wszystkich  smutnych; naszych dobroczyńców i wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę opiece Mirowskiej Pani.  Pozdrawiamy także wszystkich, którzy modlą się razem z nami przez łącza internetowe.

Kochani! Niech Dobry Bóg obdarzy nas  zdrowiem, radością i pokojem i nam błogosławi. Niech światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie dzień pełen chwały, gdy będziemy  już śpiewać Chwała na wysokości Bogu Trójcy Najświętszej w Królestwie Niebieskim.