Zmiany w Litanii Loretańskiej

Litania LoretańskaStolica Apostolska ogłosiła trzy nowe wezwania w Litanii Loretańskiej: „Mater misericordiae” („Matko Miłosierdzia”), „Mater spei” („Matko nadziei”) i „Solacium migrantium” („Matko migrantów / Ulgo migrantów”).

„Mater misericordiae” czyli „Matko miłosierdzia” już jest zatwierdzone i używane w polskiej wersji Litanii Loretańskiej. Ma być umieszczone po „Mater Ecclesiae (Matko Kościoła)”.  Obecnie zatwierdzona w Polsce wersja Litanii Loretańskiej umieszcza wezwanie „Matko miłosierdzia”  po „Matko łaski Bożej”. (W Polsce będzie można odmawiać jak dotychczas)

„Mater spei (Matko nadziei)” będzie umieszczone po „Mater divinae gratiae” („Matko łaski Bożej”)

„Solacium migrantium” (Pomocy migrantów / Ulgo migrantów”) będzie umieszczone po „Refugium peccatorum” („Ucieczko grzesznych”).

Wezwania „Mater spei” i „Solacium migrantium”, powinny w języku polskim zostać zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski zgodnie z prawem kościelnym w ramach kompetencji biskupów diecezjalnych (kan. 826). Do czasu zatwierdzenia oficjalnych tytułów w języku polskim nie powinny one być publicznie odmawiane.

Tekst łaciński obowiązuje już w nowym brzmieniu.