Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha świetego„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”

Oto na zebranych w wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił Duch. Słowa Jezusa, który to zapowiadał, spełniły się. Zesłanie Ducha Świętego, jest trzecim ważnym wydarzeniem po Wniebowstąpieniu i wyborze Macieja w Dziejach Apostolskich. Od tego momentu, poznamy historię działalności pierwszych uczniów Chrystusa, którzy po jego Wniebowstąpieniu, będą tworzyć Kościół i szerzyć Słowo Pana. Zesłanie Ducha jest uważane za początek Kościoła. Bóg został objawiony w Starym Testamencie, Syn nauczał osobiście na Ziemi, a jego służbę ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego. W tradycji żydowskiej Pięćdziesiątnica, zwana także Świętem Tygodni, upamiętniała wyjście z Egiptu, zawarcie przymierza, nadanie Prawa oraz ustanowienie ludu Izraela jako ludu Bożego. Związek z wydarzeniami na Synaju podkreślają znaki: uderzenia wichru i języki ognia. Jak lud Izraela jednomyślnie oczekiwał daru Prawa, tak nowy lud, wspólnota zgromadzona w Wieczerniku, jednomyślnie oczekuje daru Ducha. Św. Łukasz, opisując wspólnotę, nikogo nie wyróżnia i nikogo z niej nie wyklucza. Podkreśla, że nowy lud jest wspólnotą uniwersalną, otwartą, zjednoczoną i zgodną.

Po zesłaniu Ducha, wyraźnie widać, kto jest liderem wśród apostołów – to Piotr, którego pierwsze publiczne wystąpienie stanie się modelowym przykładem wczesnochrześcijańskiej katechezy kierowanej do Żydów. „Jezus z Nazaretu był człowiekiem, którego Bóg uwierzytelnił wśród was poprzez cuda i niezwykłe znaki, jakich przez Niego dokonywał, o czym sami wiecie, (…) a Wy rękami przestępców ukrzyżowaliście Go i zabiliście.” Piotr nie boi się mówić prawdy, jego metamorfoza jest zdumiewająca, ale przede wszystkim pozwoli zbudować Kościół, którego bramy piekielne nie dosięgną.

W Tradycji ludowej utrwaliła się potoczna nazwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki, która jest pozostałością po słowiańskim święcie – Stado, które cechowało się symboliką zieleni, drzew, gałęzi. Najbardziej popularnym zwyczajem w tym dniu, jest ubieranie swoich domów i mieszkań w zielone gałązki, które mają zapewnić obfite plony, przed zbliżającymi się żniwami. Niemniej, najważniejszą symboliką Uroczystości, jest rodzący się Kościół, który za sprawą Ducha Świętego, powstaje poprzez odwagę Apostołów.