Uroczystość odpustowa ku czci św. Antoniego

święty Antoni

niedzielę 13 czerwca przypada uroczystość odpustowa ku czci św. Antoniego.

W naszym Sanktuarium, uczcimy go na Sumie o 12.00. Zapraszamy na procesję eucharystyczną, podczas której będziemy śpiewać Litanię do Serca Jezusowego.

Po procesji nastąpi pobłogosławienie wszystkich dzieci i oddanie ich w opiekę św. Antoniemu.

Św. Antoni (1195-1231) jest jednym z najbardziej znanych i czczonych świętych Kościoła katolickiego. Dał się poznać jako wybitny kaznodzieja, gorliwy obrońca doktryny katolickiej  i wyśmienity teolog. W jego życiu gorliwa służba ubogim była ewangelicznym nakazem miłości bliźniego.

Św. Antoni z Padwy – patronuje sierotom, więźniom, rozbitkom, ale najczęściej wzywany jest przy szukaniu zagubionego lub skradzionego przedmiotu – jego głównym atrybutem jest trzymane na rękach Dzieciątko Jezus, lilia lub księga.