Uroczystość NMP Częstochowskiej

Matka Boża CzęstochowskaMatka Boska Częstochowska to Matka wszystkich Polaków. Zawsze jest z nami, a w chwilach ciężkich dla narodu otacza go szczególną ochroną. To Ona nas jednoczy jako jedną wielką rodzinę.

U stóp Jej ołtarza dziękowali i wypraszali łaski dla Polski między innymi: król Zygmunt Stary, Jan III Sobieski, książę Józef Poniatowski, generał Józef Haller, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, kard. A. Hlond, Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński, św. Jan Paweł II czy ostatnio prezydent Andrzeja Duda.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej zawdzięczamy staraniom bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego pragnął zjednoczyć Polaków wokół Matki Najświętszej – Królowej Polski. Wspólnie z przeorem Jasnej Góry o. Euzebiuszem Rejmanem wyjednali u papieża Piusa X ustanowienie święta Matki Bożej Częstochowskiej.

Po raz pierwszy uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej obchodzono w 1906 roku, po tym jak 13.IV.1904 r. zatwierdził ją papież. Nieco później, bo w 1931 roku papież Pius XI pozwolił, by obchodzono ją w całej Polsce.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej  jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Kościoła i katolicyzmu w Polsce.

Jej wizerunek zwany również Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej lub Obrazem Czarnej Madonny, a w tradycji wschodniej częstochowską ikoną Matki Bożej lub częstochowską ikoną Bogarodzicy, znany jest na całym świecie. W jej wizerunku zawarte są elementy łączące chrześcijaństwo Wschodu i Zachodu. W klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze obraz jest od 1384 roku. Już w roku 1429 król Władysław Jagiełło informował papieża Marcina V, że w kościele na Jasnej Górze za Jej wstawiennictwem dokonują się często tajemnice cudów, co było potwierdzeniem charyzmatu tego miejsca i wiążących się przywilejów odpustowych związanych ze świętami maryjnymi. 8 września 1717 roku nastąpiła uroczysta koronacja obrazu Królowej Polski papieskimi diademami (na mocy aktu papieża Klemensa XI z 1716 roku). Dodajmy, że stało się to po raz pierwszy w świecie poza Rzymem.

Matka Boska Częstochowska trzyma na ręce Syna Bożego, a drugą na Niego wskazuje. On z kolei nam błogosławi. To najlepiej ukazuje, że przez Maryję droga wiedzie prosto do Chrystusa. Matka Boża zawsze towarzyszyła Jezusowi. Towarzyszyła mu podczas dorastania, w Kanie Galilejskiej i na Kalwarii. Nie odstępowała Go. Była w najważniejszych chwilach jego życia. Tam gdzie jest Maryja, tam jest i Jej Syn.

Modląc się do Matki Bożej Częstochowskiej powtarzajmy słowa z refrenu Psalmu „Tyś wielką chlubą naszego narodu”, i prośmy Boga, aby za wstawiennictwem Maryi Polska rozwijała się na Bożą chwałę, a polskie rodziny były silne Bogiem.

Ciekawostka: Do Matki Bożej nie tylko modlimy się, ale również pielgrzymujemy. W czasach, gdy Polska była pod zaborami i do Częstochowy nie można było iść swobodnie, wiele pielgrzymek za swój cel obierało Młodzawy Małe (tak, te pod Pińczowem). Tam modlono się przed obrazem Matki Bożej Bolesnej słynącej z cudów.