Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił bł. papież Pius IX. w 1854 roku.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Msze św. o godz. 6:30; 7:00 i 8:00.  O godz. 12:00 zapraszamy na Godzinę Łaski dla świata, na którą złoży się półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz część różańca św., następnie o godz.13.00 Msza św. O 17.30 Godzinki; o 18.30 Msza św. wieczorna  oraz odnowienie Aktu oddania się Niepokalanej.