Wytyczne na Wielki Tydzień 2021 r.

Wielki TydzieńKuria Diecezjalna w Kielcach podaje wytyczne organizacji Liturgii Wielkiego Tygodnia. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną należy w kościołach zachować zasady sanitarne dotyczące zasłaniania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk, odległości 1,5 m.

Przy wejściu do kościoła i na tablicy ogłoszeń należy podać informację dotyczące liczby osób w kościele według zasady 1 osoba na 20 m2.

>> Wytyczne na Wielki Tydzień 2021 r.

>> Wezwanie do Modlitwy Powszechnej na Wielki Piątek